เปิดโพลโซเชียลโหวต “ช้อปปิ้งออนไลน์-ฟู้ดเดลิเวอรี่” นวัตกรรมใช้มากที่สุด

โลกในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้จึงคุ้นชินกับคำว่า “เทคโนโลยี, ดิจิทัล, ออนไลน์ และนวัตกรรม” ที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว ความฉลาดในการจัดเก็บข้อมูล การทำธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความสะดวก 

ล่าสุดบนโลกโซเชียล เพจเฟซบุ๊ก “Start ให้ Up” ได้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับเทรนด์นวัตกรรมในดวงใจ โดยถามว่า “นวัตกรรมอะไร…ที่คุณใช้มากที่สุด!” พร้อมให้ตัวเลือกเป็นไอเดียและนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่มีใช้ในประเทศไทย เช่น ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทาง ประหยัดน้ำมัน

จากผลสำรวจโซเชียล เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาตอบคำถาม จำนวน 382 คน ทุกช่วงอายุ โดยผลการสำรวจได้แบ่งระดับความนิยม 4 ระดับ ดังนี้

อันดับ 1 กลุ่มนวัตกรรมที่นิยมใช้ในเกณฑ์ระดับความนิยมสูงสุดถึง 40% ขึ้นไป คือ นวัตกรรม Shopping Online 68.3% รองลงมาคือ นวัตกรรมการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery 46.3%

อันดับ 2 กลุ่มนวัตกรรมที่นิยมใช้ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ตั้งแต่ 21 – 40% คือ นวัตกรรม Application เรียกรถ 37.2%, ตามด้วยใช้ VDO Conference สำหรับสื่อสารทางไกล 24.1% และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 21.7%

อันดับ 3 กลุ่มนวัตกรรมที่นิยมใช้ในเกณฑ์ระดับน้อยตั้งแต่ 10 – 20% ใช้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ คือ Work at home 17.5% เทรนด์การใช้นวัตกรรมสำหรับคนยุคใหม่ที่นิยมเลือกทำงานที่บ้านแทนการตอกบัตรเข้าออฟฟิศทุกวัน และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ EV Car รถพลังงานไฟฟ้า มีความนิยมใช้อยู่ที่ 11.3% ซึ่งใกล้เคียงกับความนิยมใช้นวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ Smart Home อยู่ที่ 10.2% ตามมาด้วยการใช้ Co-working Space 9.9% ขณะที่กระแสความนิยมใช้นวัตกรรม Solar home หรือติดแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านอยู่ที่ 9.9% เช่นเดียวกัน

อันดับ 4 นวัตกรรมที่มีความนิยมใช้น้อยมากที่สุด ต่ำกว่า 9% จากแบบสำรวจ คือการเลือกใช้ App Bike Sharing เดินทางระยะสั้นด้วยการปั่นจักรยาน อยู่ที่ 3.9% เท่านั้น