Huawei ตั้ง “เอเบล เติ้ง” CEO คนใหม่ดูแลตลาดประเทศไทย

Huawei ประกาศแต่งตั้ง เอเบล เติ้ง เป็น CEO คนใหม่ของหัวเว่ย ประเทศไทย เข้ามารับหน้าที่ในการดูแลกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ เติ้ง เข้าทำงานกับหัวเว่ยในฐานะวิศวกร จากนั้นก็ได้รับตำแหน่งอาวุโสหลากหลายตำแหน่งในบริษัท รวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการดูแลสัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการระหว่างประเทศ ประจำหัวเว่ยภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักงานแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งดูแลกิจการของหลายประเทศในภูมิภาค

อีกทั้งยังเคยทำงานที่สำนักงานใหญ่ ณ เมืองเซินเจิ้น ในตำแหน่งผู้ช่วยประธานฝ่ายการจัดการภูมิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติและประเทศขนาดเล็ก ตลอดจนดูแลจัดการบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทอีกด้วย

ก่อนเข้ารับตำแหน่ง CEO ของหัวเว่ย ประเทศไทย เอเบล เติ้ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเครือข่ายโทรคมนาคมของหัวเว่ย ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2561 ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอันยาวนานหลายทศวรรษ เอเบล เติ้ง มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากมายของ หัวเว่ย ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ หัวเว่ยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี เราจะสร้างอนาคตอัจฉริยะที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0”

Source