ชาวกรุงเตรียมเฮ! เตรียมปลดล็อก “Grab” ถูกกฎหมาย คาด มี.ค. 63

ภาพ : GrabTH

กระทรวงคมนาคมเผยยกร่างกฎกระทรวง ปลดล็อกบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปฯ ใกล้เสร็จ คาดชง ครม. และประกาศใช้ มี.. 63 คลอดเกณฑ์เปิดทางรถส่วนบุคคล บริการผ่านแอปฯ ได้

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชั่นว่า จากที่ได้มอบนโยบายไปนั้น ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ประชุมและกำหนดกรอบแล้ว เช่น กำหนดรายละเอียด ของผู้ให้บริการตัวแอปพลิเคชั่น และผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะที่จะเข้ามาใช้แอปฯ คาดว่าขบเดือนต.จะยกร่างกฎกระทรวง เสร็จและเสนอกระทรวงคมนาคม ต้นเดือนพ.. เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ใน ธ.และส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและกระทรวงคมนาคมสามารถลงนามประกาศได้ ว่าภายในเดือนมี.. 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายที่จะทำให้การบริการรถจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชั่น ถูกกฎหมาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำรถส่วนบุคคลเข้ามาให้บริการรับจ้างผ่านแกร็บ (Grab) ซึ่งผิดกฎหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่า การพิจารณาแนวทาการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปลิเคชั่น ให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกกฎหมายนั้น คณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทาง โดยมีการยกร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ 1. ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น .….. 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุ ใบประกอบการรถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น .….  

โดยเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้นำรถส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างสาธาาณะผ่านแอปฯ เช่น ต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ, เป็นรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 9 ปี, ให้บริการผ่านแอปฯ เท่านั้น, ต้องติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ตามกำหนด, มีเครื่องสื่อสารแสดงชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถแสดงค่าโดยสารให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 ภาษา, (ไทย อังกฤษ จีน), มีประกันภัยเพิ่มเติมจากภาคบังคับ

นอกจากนี้ จะมีการยกร่างประกาศกระทวงคมนาคม 1 ฉบับ เพื่อกำหนดท้องที่ที่ประกอบการรับจ้างโดยนิติบุคคล

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ในรูปแบบเดิม ได้แก่ ปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม, ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้บุคคลธรรมดาสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP ได้, ขยายอายุการใช้งานของรถนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK ได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีรถแท็กซี่จดทะเบียนราว 85,565 คัน ขณะที่รถยนต์ส่วนบุคคลนั่งไม่เกิน 7 คน มีจดทะเบียนราว 9,868,532 คัน.

Source