Hamilton ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองพาณิชย์

Hamilton ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองพาณิชย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาในแฟ้มใส ภายในมีกระดาษสีแดง ตรงกลางเป็นตราสินค้า Hamilton ภายในเป็นเนื้อข่าวที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองพาณิชย์ ได้นำเข้านาฬิกาข้อมือ Hamilton เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และสิ่งที่สะดุดตาคือสิ่งที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้ นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ ที่ว่าด้วยเรื่องของนาฬิกา Hamilton โดยเฉพาะ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ