A Symphony in Living

บัตรเชิญงานเปิดตัว คอนโดมิเนียม The Park Chidlom ของบริษัทเหมราช พัฒนาที่ดินที่จัดขึ้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2547
Outstanding – บัตรเชิญที่อยู่ในรูปแบบของไดอารี่เล่มสีแดง เมื่อเปิดออกมาด้านซ้ายจะพบกับการ์ดเชิญที่เสียบไว้ในช่องใส่รูป ด้านขวาจะเป็นร่างของคอนโดมิเนียม The Park Chidlom สีเงินบนพื้นสีขาวดูแล้วให้ความรู้สึกถึงความเป็นคอนโดระดับพรีเมียมได้เป็นอย่างดี