ไฟเขียวแล้ว! ให้แท็กซี่สนามบินเก็บค่าขนกระเป๋าใบละ 20 บาท ดีเดย์ 18 พ.ย. นี้

ศักดิ์สยาม” รับข้อเรียกร้องแท็กซี่ ตัวแทนสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยไฟเขียว เก็บค่าขนกระเป๋าใบละ 20 บาท แท็กซี่สนามบิน เริ่ม 18 .. พร้อมสั่ง ขบทบทวนกฎกระทรวง จำกัดอายุ เสนอใน 29 ..

พัลลภ ฉายิธุ ประธานคณะกรรมการประสานงานรถยนต์นั่งสาธารณะ (รถแท็กซี่) ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมประชุมหารือกับศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม พบว่าทางกระทรวงคมนาคมมีมติเห็นชอบให้ขึ้นสัมภาระเป็น 20 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

โดยผู้ประกอบการยินยอมที่จะชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร และค่าเซอร์ชาร์จต่อไปอีกจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น พร้อมทั้งให้การเยียวยาคนขับรถแท็กซี่ด้วยการขยายเวลาอายุการใช้งานรถจากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี และยอมทบทวนการบังคับใช้ Taxi OK ตามความสมัครใจ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขการจดทะเบียนให้รถยนต์นั่งสาธารณะ 7 ที่นั่ง รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถจดทะเบียนรถ Taxi VIP ได้ตามที่ TDRI เสนอมา

สำหรับรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร และต้นทุนจากการวิ่งรถเปล่าจากตัวเมืองไปสนามบิน และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้สนามบิน จึงกำหนดค่าเซอร์ชาร์จ เพิ่มจาก 50 บาท เป็นรถขนาดเล็กไม่เกิน 70 บาท รถขนาดใหญ่ไม่เกิน 90 บาท ส่วนค่าสัมภาระขนาดเกิน 26 นิ้ว จะบริการฟรี 2 ชิ้นแรก ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปเก็บชิ้นละ 20 บาท

ทั้งนี้แท็กซี่ได้มายื่นข้อเรียกร้อง โดยขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้แก่

  1. การพิจารณาอัตราค่าโดยสาร ค่า Surcharge ค่าสัมภาระ เฉพาะรถแท็กซี่ที่ให้บริการ
  2. ขอให้ทบทวนการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์จาก 9 ปี เป็น 12 ปี ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงในปัจจุบันที่รถยนต์ราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการ
  3. พิจารณาแก้ไขจดทะเบียนให้รถยนต์นั่งสาธารณะ 7 ที่นั่ง รถส่วนบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP ได้ตามที่ TDRI เสนอมา
  4. ขอให้ทบทวนการบังคับใช้ระบบ TAXI OK เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีผู้โดยสารเรียกใช้บริการ และต้องเสียค่าใช้บริการรายเดือน เดือนละ 350 – 400 บาท เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับคนขับรถแท็กซี่ โดยขอให้กลับไปใช้แบบสมัครใจ (รถแท็กซี่ส่วนบุคคลแบบสมัครใจ)

ศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาทบทวนกฎกระทรวง หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนรถยนต์นั่งสาธารณะให้สามารถจดทะเบียนเป็นรถ TAXI VIP และปัญหาการบังคับใช้ระบบ TAXI OK ให้แล้วเสร็จ และส่งให้กระทรวงคมนาคมภายในวันที่ 29 .. 2562 ส่วนการแก้ไขปัญหาค่าโดยสารให้แล้วเสร็จเสนอกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า

Source