ภาษาอังกฤษนักเรียนญี่ปุ่นถูกจัดในระดับ “ต่ำ” ส่วนไทยระดับ “ต่ำมาก”

กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นกุมขมับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนญี่ปุ่นถูกจัดอันดับ “ต่ำ” 4 ปีต่อเนื่อง โดยอยู่ในอันดับ 53 จาก 100 ประเทศ แต่ยังดีกว่านักเรียนไทยที่อยู่ในระดับ “ต่ำมาก” อันดับที่ 74

การจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของประชาชนในประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยองค์กร EF Education First ในสวิตเซอร์แลนด์ พบว่าชาวญี่ปุ่นมีทักษะภาษาอังกฤษลดลงอย่างต่อเนื่อง ถูกจัดเกณฑ์อยู่ในระดับ “ต่ำ” อันดับ 53 จาก 100 ประเทศ ลดลงจากปีที่แล้ว ที่อยู่ในอันดับ 49

เมื่อเทียบกับชาติในเอเชียแล้ว ชาวญี่ปุ่นใช้ภาษาอังกฤษด้อยกว่าชาวสิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับที่ 5, ชาวฟิลิปปินส์ อันดับที่ 20, เกาหลีใต้ อันดับที่ 37, ไต้หวัน อันดับที่ 38, จีน อันดับที่ 40 ส่วนเวียดนามอยู่อันดับที่ 52

ทั้งนี้ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ “ต่ำมาก” อันดับที่ 74 ในอาเซียนมีเพียงพม่าและกัมพูชา ที่ด้อยกว่า

https://www.ef.com/wwen/epi/

ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดจากการจัดอันดับนี้ คือ เนเธอร์แลนด์ ตามมาด้วยสวีเดน และนอร์เวย์

ผู้แทนของEF Education First ระบุว่า ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งในเศรษฐกิจทุกวันนี้ แต่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของชาวญี่ปุ่นไม่กระเตื้องขึ้นเลยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ซบเซายาวนาน

เมื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ผู้หญิงชาวญี่ปุ่นสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าผู้ชาย และช่วงวัยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด คือ คนอายุ 26-30 ปี ตามมาด้วยคนอายุ 21 -25 ปี ส่วนเด็กรุ่นใหม่วัย 18-20 ปี และกลุ่มคนทำงานวัย31-40 ขึ้นไป ทักษะภาษาอังกฤษด้อย ซึ่งนี่เป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น พยายามใช้มาตรการเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนญี่ปุ่น แต่มาตรการไม่ถูกที่ถูกทาง และแฝงไว้ด้วยผลประโยชน์ เช่น การให้ใช้ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFLเพื่อสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่ถูกวิจารณ์ว่าสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างนักเรียน และอาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน เจ้าของลิขสิทธิ์การสอบ รวมถึงโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ

มาตรการนี้เดิมตั้งเป้าจะใช้ในปีนี้ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นต้องระงับไป.

รายละเอียดการจัดอันดับ https://www.ef.com/wwen/epi/

Source