คนไทยเรียนต่อ UK เพิ่มสูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ “ครูไทย” 75% ยังรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ

  • บริติช เคานซิล เปิดสถิตินักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรปี 2562 พบจำนวนนักเรียนใหม่เติบโต 5% สูงที่สุดในรอบทศวรรษ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนถูกลงดึงดูดใจผู้ปกครอง
  • รัฐบาล UK ปลดล็อกวีซ่าให้บัณฑิตอุดมศึกษาทำงานต่อในประเทศได้อีก 2 ปีหลังเรียนจบ ดึงนักศึกษาทั่วโลกเรียนต่ออังกฤษ 6 แสนคนภายในปี 2573
  • ด้านระดับความรู้ของครูภาษาอังกฤษชาวไทยทั่วประเทศ 75% ยังอยู่ในระดับ A2 หรือต่ำกว่า เป็นระดับความรู้ที่ไม่สามารถสมัครเรียนต่อมัธยมปลายในอังกฤษได้
  • บริติช เคานซิล จึงเดินหน้าตามพันธกิจส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ยื่นเรื่องเสนอรัฐบาลไทย อาสาจัดคอร์สติวนักศึกษาว่าที่ครูในสถาบันราชภัฏ หวังสร้างแม่แบบครูภาษาคุณภาพ

“แอนดรูว์ กลาส” ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดเผยสถิตินักเรียนไทยที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560/61 มีจำนวน 15,738 คน และสหราชอาณาจักรยังเป็นจุดหมายอันดับ 1 โดยมีนักศึกษา 43% เลือก UK เพื่อศึกษาต่อ รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 37% ออสเตรเลีย 16% และแคนาดา 4%

ด้าน “อุไรวรรณ สะโมลี” หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาต่อต่างประเทศ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า เฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เลือกเรียนต่ออังกฤษเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนมากขึ้นถึง 5% จากปีก่อนหน้า โดยวัดจากจำนวนการออกวีซ่านักเรียน ถือเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบทศวรรษ จากปกติอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ 1-2% ต่อปี

“ผู้ปกครองให้ความสนใจอังกฤษมากเพราะเรียนจบเร็ว ป.โทเรียนแค่ปีเดียว และช่วงที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายก็ถูกลงจากค่าเงินปอนด์ที่ลดลงด้วย” อุไรวรรณกล่าว

“แอนดรูว์ กลาส” ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย

เธอให้ข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันผู้ศึกษาต่ออังกฤษเป็นนักศึกษาปริญญาโท 60% ที่เหลือเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 20% และนักเรียนมัธยมปลาย (ไฮสกูล) 20% พบว่านักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนต่อตั้งแต่ระดับไฮสกูลและปริญญาตรีเริ่มเติบโตขึ้น คาดว่าเกิดจากจำนวนโรงเรียนนานาชาติในไทยที่จัดการเรียนการสอนระบบอังกฤษมีมากขึ้น

แอนดรูว์ให้ข้อมูลด้วยว่า สาขาวิชาที่คนไทยเลือกเรียน แม้ว่าสาขาบริหารธุรกิจจะยังสูงที่สุดคือ 41% แต่พบว่าสาขาอื่นๆ กำลังเติบโตเช่นกัน เช่น สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีมีนักศึกษาไทยเรียนต่อ 11.5% สาขาสังคมศาสตร์ 7% สาขากฎหมาย 6.4% และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5%

สถิตินักเรียนไทยศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560/61 (photo: บริติช เคานซิล ประเทศไทย)

อุไรวรรณกล่าวต่อว่า ภาคการศึกษายังเป็นสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษให้ความสำคัญ ปีนี้รัฐบาลจึงนำ Post-study Work Visa กลับมาใช้อนุมัติอีกครั้ง โดยนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เริ่มเรียนปีการศึกษา 2563 (เปิดเทอมกันยายน 2563) จะมีสิทธิขอวีซ่านี้ เพื่อที่หลังเรียนจบได้รับอนุญาตให้อาศัยและหางานทำใน UK ต่ออีก 2 ปี

เป้าประสงค์ของรัฐบาลอังกฤษนั้น เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้ทำงานและอาศัยอยู่ระยะยาวต่อไปในประเทศ จุดสำคัญคือช่วงหลังเรียนจบ ปกติแล้วนักศึกษาจะมีเวลาหางานทำเพียง 4 เดือน เมื่อขยายให้เป็น 2 ปีจึงเปิดโอกาสให้บัณฑิตมากขึ้น และคาดว่าจะช่วยดึงนักศึกษาทั่วโลกเข้าเรียนที่อังกฤษ 6 แสนคนภายในปี 2573

 

ครูภาษาอังกฤษไทย ทักษะภาษายังอยู่ในระดับประถม

มาที่พันธกิจการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยของบริติช เคานซิล แน่นอนว่าการเรียนภาษา “ครู” คือกุญแจสำคัญของการเรียนรู้ ทำให้ที่ผ่านมาบริติช เคานซิลมี โปรแกรมบูทแคมป์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอบรมครูไทยไปแล้ว 17,000 คน โดยคุณครูเหล่านี้จะเป็นครูแม่แบบที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับครูคนอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม บริติช เคานซิลพบว่า 75% ของครูภาษาอังกฤษในไทยระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาทั้งประเทศ มีค่าเฉลี่ยทักษะภาษาอังกฤษในระดับ A2 หรือต่ำกว่า ระดับดังกล่าวถือว่าเป็นผู้มีทักษะเพียงระดับ “พื้นฐาน” หากเทียบกับการสอบ IELTS เท่ากับได้คะแนน IELTS 3.0-4.0 เท่านั้น ซึ่งปกติแล้วนักเรียนท้องถิ่นในอังกฤษจะต้องสอบ IELTS ได้ในระดับ 4.5 ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าเรียนไฮสกูลได้

ผลการทดสอบดังกล่าวทำให้งานของบริติช เคานซิลยังต้องพัฒนาต่อไป โดยกลาสเปิดเผยว่าทางสถาบันได้ติดต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทยแล้วเพื่อเสนอโครงการจัดอบรมว่าที่ครูไทย นั่นคือกลุ่มนักศึกษาราชภัฏที่ศึกษาด้านครุศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานจะเป็นคอร์สเสริมทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียนจบ และจัด การเรียนการสอนที่เน้นการฟัง-พูด มากกว่าแกรมมาร์ เป็นวิธีการเรียนแบบใหม่เน้นการนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้นักศึกษามีไอเดียปรับเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมให้เหมาะสมมากขึ้น