ญี่ปุ่นเตรียมแผนหนุนผู้สูงอายุซื้อ “รถยนต์ไฟฟ้า” หวังลดอุบัติเหตุ

รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบเงินอุดหนุนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ติดตั้งเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ มาตรการนี้เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่สูงวัย

แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่น จะให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ รถยนต์ไฟฟ้ามีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีระบบเบรกอัตโนมัติและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ และยังขับง่ายอีกด้วย

รถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้มีราคาที่ประมาณ 242,000 บาทสำหรับรถยนต์ 1 ที่นั่ง

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมจะเริ่มให้เงินอุดหนุนในปีงบประมาณหน้า ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน โดยจะให้เงินอุดหนุนกับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด จำนวนเงินอุดหนุน และเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ของรถ จะมีการกำหนดภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้มีการคาดหวังอย่างมากว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะใช้งานรถยนต์ดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง

ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่สูงวัยที่เกิดขึ้นบ่อย หลายกรณีผู้เสียชีวิต รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามที่จะแก้ไขทั้งเชิญชวนให้ผู้สูงวัย “คืนใบขับขี่” และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสมรรถภาพทางกายเมื่อต่ออายุใบขับขี่ แต่ผู้สูงอายุหลายล้านคนยังคงขับรถตามท้องถนน ถึงแม้สายตาจะฝ้าฟาง และปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างยิ่ง

Source