ยื้อไม่ไหว! บางกอกโพสต์ ประกาศขายโรงพิมพ์-สำนักงาน นำเงินชำระหนี้

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ยังต้องดิ้นรนหนัก ล่าสุด “บางกอกโพสต์” ประกาศขายโรงพิมพ์ อาคารสำนักงานเเละเครื่องจักร เพื่อนำเงินมาชำระหนี้และทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนต่อไป หลังประสบภาวะขาดทุนติดต่อกันหลายปี

วันนี้ (16 ธ.ค.) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ (POST) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 ธ.ค. 2562 อนุมัติให้ขาย ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย บางนา ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และขายอาคารสำนักงาน (คลองเตย) และให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานคลองเตย ด้วยอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติทำรายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์การพิมพ์ฯ บางนา มีมูลค่ารวม 424.3- 509.5 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • ที่ดิน 261.2 ล้านบาท
  • อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ 107.3 ล้านบาท
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ 55.8 ล้านบาท (มูลค่าบังคับขาย – แยกชิ้นส่วน) หรือ 141.0 ล้านบาท (มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบันอาคาร

สำนักงาน (คลองเตย) มูลค่ารวม 1,175.0 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • ที่ดิน 859.2 ล้านบาท
  • อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 315.8 ล้านบาท

คิดเป็นมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,599.3 – 1,684.5 ล้านบาท โดยอ้างอิงตามราคาประเมิน

คาดจำหน่ายทรัพย์สินได้ในระยะเวลา 1 ปี หลังจากขายได้แล้วจะเจรจากับผู้ซื้อเพื่อขอ “เช่า” พื้นที่อาคารสำนักงานคลองเตยในราคาที่เหมาะสมต่อไป โดยอาจเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือผู้ลงทุนที่เกี่ยวโยงกับบริษัทก็ได้ ซึ่งหลังขายทรัพย์สินโรงพิมพ์และอาคารสำนักงานแล้ว ยังประกอบธุรกิจเช่นเดิมได้

สำหรับมติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังบริษัทขาดสภาพคล่อง เเละขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี จากปัจจัยต่างๆ ทั้งพฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนไป คนไม่นิยมอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีสื่อออนไลน์ทางเลือก เเละสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้งบโฆษณาสื่อซึ่งเป็นรายได้หลักของสิ่งพิมพ์ลดลง

ดังนั้นการประกาศขายทรัพย์สินทั้ง 2 รายการใหญ่ของ POST จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มมากขึ้นทันที เเละสามารถนำไป “จ่ายหนี้” ได้ เเละส่วนที่เหลือก็จะได้นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนทำธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 1,230 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 168 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทในไตรมาส 2 ของปีนี้อยู่ที่ 1,325 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทยังมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี

โดยเป็นที่ทราบกันว่า เมื่อช่วงเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา POST ได้ประกาศปิดหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับในเครืออย่าง “โพสต์ทูเดย์” หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันอายุ 17 ปี และฟรีก็อปปี้ M2F อายุ 7 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายเเละเลิกจ้างพนักงานราว 200 คน เเละหันไปเป็นสื่อดิจิทัลเต็มตัว โดยเหลือพนักงานในกองบรรณาธิการไว้เหลือเพียง 20 คน

เเละในเดือน ก.ย. 2561 POST ได้หยุดพิมพ์นิตยสาร Student Weekly หรือ S Weekly ที่มีอายุเกือบ 50 ปี (ก่อตั้งเมื่อ 30 มิ.ย. 2512)

ย้อนไปเมื่อช่วงปลายปี 2560 สื่อใหญ่อีกเจ้าอย่าง “เนชั่น” ก็อนุมัติขายทรัพย์สินจำนวน 5 รายการ ทั้งมหาวิทยาลัยเนชั่น-ช่อง NOW 26 และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวมกว่า 1,403.61 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจกิจ และเดินหน้าธุรกิจหลัก (อ่านรายละเอียด ที่นี่)

ที่มา : set.or.th