BDMS พร้อมหนุนรัฐเสริมสร้างไทยสู่ศูนย์การบริการด้านสุขภาพ มั่นใจ รพ.ในเครือฯ พร้อมให้บริการทางการแพทย์มาตรฐานสากล และรองรับการเติบโตของธุรกิจประกัน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS นำโดย นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วมในพิธีมอบรางวัลแก่โรงพยาบาลในเครือฯ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ BDMS Insurance Service Awards 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศ สร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อมาใช้โรงพยาบาลในเครือฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและบริษัทประกัน การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจประกันภัยและทิศทางการพัฒนาการประกันสุขภาพ” ท่ามกลางคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชั้นแนวหน้าของเมืองไทยร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล Best Insurance Services ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และกลุ่ม B รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต และรางวัล Insurance Process Improvement Project เป็นรางวัลที่ต้องการค้นหา Best Practice ของโรงพยาบาลที่มีวิธีหรือกระบวนการที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นเลิศ สร้าง Patient Experience ที่ดีกับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกบริษัทประกันชั้นนำหลายท่าน โดยโครงการนี้มีผู้ส่งเข้าประกวด 21 โครงการและได้รับการคัดเลือก 9 โครงการ เพื่อนำเสนอโครงการในการประชุม BDMS UM Network Meeting 2019 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา