“ดู เดย์ ดรีม” (Snail White) เดินหน้าซื้อหุ้น “คิวรอน” 76% รวบแบรนด์ LESASHA และ SPARKLE

“ดู เดย์ ดรีม” เดินหน้าซื้อหุ้นจำนวน 76% ของกลุ่มบริษัท “คิวรอน” ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และดูแลรักษาสุขภาพ เจ้าของแบรนด์ SPARKLE และ LESASHA เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสเนลไวท์ เปิดเผยว่า

บริษัทได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คิวรอน จำกัด และ บริษัทอเล็กซี่ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (กลุ่มบริษัท “คิวรอน”) จำนวน 76% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว

ปิยวัชรอธิบายเพิ่มว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทคิวรอนในครั้งนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของ DDD ในประเภทสินค้าใหม่ ซึ่งมีตลาดขนาดใหญ่ทั้งในธุรกิจอุปกรณ์ดูแลผม และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเช่น อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม LESASHA และยาสีฟัน SPARKLE อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้และคำแนะนำด้านการขายการสาธิตสินค้า และตัวแทนขายต่างๆ

นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังจะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Synergy) เช่น การใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในการขายผ่านช่องทาง Online ของคิวรอน การนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท “คิวรอน” ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ของบริษัท

การขายและแนะนำสินค้าจากบุคลากรทางการขายที่มีคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และยังช่วยให้กลุ่มบริษัทมีอำนาจต่อรองที่ดีขึ้นกับคู่ค้าต่างๆ รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไร และสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง

Source