บ้านปูฯ ลงทุน 770 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายพอร์ตก๊าซธรรมชาติ เร่งสร้างการเติบโตกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ได้ทำสัญญาซื้อขาย (Purchase and Sale Agreement: PSA) ผ่านบริษัท บ้านปู นอร์ท อเมริกา คอเปอเรชั่น จำกัด (Banpu North America Corporation) หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูฯ ที่ดูแลบริหารจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนและดำเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ณ บริเวณฟอร์ต เวิร์ธ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรัฐเทกซัส สหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 770 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,000 ล้านบาท ช่วยต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้เติบโตพร้อมสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตอกย้ำการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ บ้านปูฯ จะเป็นผู้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม บนพื้นที่กว่า 320,000 เอเคอร์ ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) ประมาณ 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Trillion Cubic Feet Equivalent: Tcfe) และมีกำลังผลิตเฉลี่ยรวมประมาณ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน (Million Cubic Feet Equivalent Per Day: MMcfed) นอกจากนี้ ทั่วบริเวณแหล่งผลิตยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม มีระบบท่อขนส่งก๊าซเพื่อจำหน่ายแก่โรงไฟฟ้าและครัวเรือนในตลาดสำคัญที่มีความต้องการใช้ก๊าซสูง โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ (Gulf Coast)

นับเป็นปีที่ 4 ที่บ้านปูฯ เข้าลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ยังคงขยายตัว นอกจากการเปิดตัวสำนักงาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทันแคนน็อค มลรัฐเพนซิลเวเนีย บ้านปูฯ ยังเสริมทีมทำงานทั้งไทยและสหรัฐฯ ที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยปัจจุบัน บ้านปูฯ ลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 522 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกำลังผลิตรวมประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อประกอบกับการลงทุนครั้งนี้จะทำให้บ้านปูฯ มีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) และกำลังผลิตเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า คือมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (1P) ทั้งหมดประมาณ 4.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า พร้อมกำลังผลิตรวมมากกว่า 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากการวางแผนเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมตามกลยุทธ์การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความเสี่ยงต่ำและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ จึงทำให้สามารถรับรู้รายได้ทันที อีกทั้งการผลิตก๊าซธรรมชาติถือเป็นธุรกิจสำคัญที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter บ้านปูฯ จึงพร้อมเดินหน้าเร่งขยายการเติบโตและเพิ่มความมั่นคงในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมพิสูจน์ถึงการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก”