เปิดเงินเดือนพนักงาน ‘Google’-‘Facebook’ เทียบทีละตำแหน่งได้ปีละเท่าไหร่กันบ้าง?

‘Google’ และ ‘Facebook’ 2 Big Tech Company ระดับโลกที่ใครๆ ก็ใฝ่ฝันอยากจะร่วมงานด้วย ไม่ใช่แค่แวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน ‘เงินเดือน ของบริษัทเหล่านั้นก็เป็นอีกปัจจัย ดังนั้นเราจะมาส่องเงินเดือนของพนักงานบริษัททั้งคู่กัน ว่ามันมากเหมือนที่เคยคิดไว้ไหมนะ

จากข้อมูลของ ‘PayScale’ ซึ่งสำรวจเงินเดือนพนักงานจริงของทั้ง 2 บริษัท โดยพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของพนักงาน Google อยู่ที่ $ 114,000 (3,420,000 บาท) ในขณะที่รายได้โดยเฉลี่ยต่อปีของพนักงาน Facebook อยู่ที่ $ 119,000 (3,570,000 บาท) สูงกว่า Google นิดหน่อย แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ลองแยกตามตำแหน่งงานกัน

Software Engineer

Google เฉลี่ยที่ปีละ $ 76,000 (2,280,000 บาท) ถึง $ 152,000 (4,560,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ขณะที่ Facebook เฉลี่ยที่ปีละ $ 94,000 (2,820,000 บาท) ถึง $ 164,000 (4,920,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เช่นกัน แต่สำหรับ Senior Software Engineer ของ Google มีรายได้เฉลี่ยที่ปีละ $ 154,702 (4,641,060 บาท) โดยมีรายได้ระหว่าง $ 116,000 (3,480,000 บาท) ถึง $ 189,000 (5,670,000 บาท) ส่วนที่ Facebook Senior Software Engineer มีรายได้เฉลี่ยที่ปีละ $ 153,905 (4,617,150 บาท)

Technical Program Manager

ค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งนี้ใน Google อยู่ที่ $ 138,866 (4,165,980 บาท) ต่อปี ส่วน Facebook เฉลี่ยที่ $ 130,167 (3,905,010 บาท) ต่อปี

Product Manager

สำหรับรายได้เฉลี่ยในตำแหน่ง Product Manager, Software ของ Google มีรายได้เฉลี่ยปีละ $ 127,031 (3,810,930 บาท) สูงสุด $ 171,000 (5,130,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ส่วนที่ Facebook เฉลี่ยปีละ $ 132,433 (3,972,990 บาท) สูงสุด $ 183,000 (5,490,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เช่นกัน

Data Scientist

ตำแหน่งที่องค์กรของไทยบ่นอุบว่าหายากมากๆ ที่ Google ให้เงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง $ 130,096 (3,902,880 บาท) สูงสุด $ 172,000 (5,160,000 บาท) ต่อปี ส่วน Facebook ให้เฉลี่ยที่ $ 121,772 (3,653,160 บาท) สูงสุด $ 161,000 (4,830,000 บาท) ต่อปี

Account Manager

ลองมาดูตำแหน่งผู้ดูแลฝ่ายขายและดูแลลูกค้าบ้าง โดย Google ให้เงินเดือนเฉลี่ยที่ $ 50,000 (1,500,000 บาท) ถึง $ 108,000 (3,240,000 บาท) ต่อปี ขณะที่ account executives มีเงินเดือนเฉลี่ย $ 54,000 (1,620,000 บาท) ถึง $ 129,000 (3,870,000 บาท) ต่อปี ส่วนที่ Facebook ให้ที่ $ 47,000 (1,410,000 บาท) ถึง $ 108,000 (3,240,000 บาท) ต่อปี

Recruiter 

สำหรับอาชีพนี้ Google ให้เงินเดือนเฉลี่ย $ 44,000 (1,320,000 บาท) สูงสุด $ 102,000 (3,060,000 บาท) ต่อปี ส่วน Facebook ให้ที่ $ 50,000 (1,500,000 บาท) ถึง $ 127,000 (3,810,000 บาท) ต่อปี

เงินเดือนมหาศาลสุดๆ เลยทีเดียว ทั้งนี้ อาจต้องคำนึงถึงค่าครองชีพในพื้นที่ด้วย

#google #facebook #salary #เงินเดือน #positioning

Source