จีนประกาศสร้างโรงเรียนจีนในต่างประเทศมากขึ้น รองรับลูกหลานมังกรในต่างแดนกว่า 60 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยแผนสร้างโรงเรียนนานาชาติที่มีอัตลักษณ์แบบจีนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น รองรับนักเรียนนักศึกษาเชื้อสายจีนในต่างแดนกว่า 60 ล้านคน

รายงานระบุว่า แผนดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่ทำงานในต่างประเทศ และยังช่วยให้การศึกษาแก่ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีน

ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีนักเรียนจีนศึกษาในต่างประเทศและนักเรียนต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนกว่า 60 ล้านคน โดยมีโรงเรียนที่รองรับการศึกษาแบบจีนกว่า 20,000 แห่ง

แผนการดังกล่าวประกอบด้วยการเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ การเปลี่ยนสถาบันขงจื้อเป็นโรงเรียน และการเปิดแผนกการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจีนยังจะพยายามกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาในจีนไปเปิดสาขาการสอนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการเรียนการสอนในต่างประเทศจะคล้ายคลึงกับหลักสูตรในประเทศจีนในวิชาภาษาจีน คณิตศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

ความต้องการการศึกษาแบบจีนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีน สำหรับการก่อสร้างโรงเรียน การฝึกอบรมครูและสื่อการเรียนการสอน

Source