“สมคิด” ไม่กังวลความรุนแรงสหรัฐฯ-อิหร่าน ยืนยันเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง ปี 40 ยังผ่านมาได้

“สมคิด” ไม่กังวลความรุนแรงสหรัฐฯ-อิหร่าน ยืนยันเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง รองรับปัญหาปัจจัยภายนอกต่างประเทศได้

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อรองรับปัญหาความรุนแรงสหรัฐฯ-อิหร่าน อาจกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เตรียมเสนอ ครม.พิจารณามาตรการแพกเกจช่วยเหลือ SME และรายย่อย หากสถานการณ์ไม่ตึงเครียดมากเกินไป นับว่าเป็นสิ่งที่ดี

แต่หากรุนแรงมาก มองว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยรับรองปัญหาดังกล่าวได้ เพราะขณะนี้มีความมั่นคงมาก ทั้งทุนสำรองระหว่างประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ จึงคาดว่าไทยจะผ่านพ้นไปได้ เพราะจากประสบการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ไทยยังผ่านมาได้แล้ว

นายสมคิด กล่าวว่า พื้นฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง จึงเป็นจุดที่ต่างชาติยังสนใจเข้ามาลงทุนและเป็นโอกาสสำคัญอีกด้านหนึ่งของไทย เมื่อเงินทุนไหลเข้าย่อมทำให้เงินบาทแข็งค่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ในส่วนผลกระทบต่อราคาน้ำมัน แม้จะกระทบต้นทุนน้ำมันบ้าง แต่ไม่อยากให้ตระหนกมากนัก กระทรวงพลังงานติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนปัญหาโรคปอดอักเสบระบาดในจีน มองว่าระบบสาธารณสุขของจีนจะควบคุมปัญหาได้ จึงไม่น่ากังวลมากเกินไป

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ขณะนี้ สศช.กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ยังคาดว่าราคาน้ำมันดิบตลาดดูไบจะอยู่ในกรอบ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี้นี แต่ช่วงนี้ติดตามปัจจัยที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากกระทบมากจะเสนอที่ประชุมในการพิจารณาตัวเลข GDP ทุก 3 เดือน

Source