อาลีบาบา เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur ประเทศไทย รุ่นที่ 2

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล (Alibaba Business School) สถาบันอบรมภายใต้อาลีบาบากรุ๊ป เปิดหลักสูตรฝึกอบรม Alibaba Netpreneur Training (ANT) สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเอสเอ็มอีในไทยที่กำลังเติบโต

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศ ทั้งรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและรูปแบบดิจิทัล ให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล โดยเป็นความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติอย่าง Gobi Partners  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563

หลักสูตร Netpreneur สำหรับประเทศไทย เปิดตัวในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จ โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจไทยจากหลากหลายอุตสาหกรรมจำนวน 43 รายเข้าร่วมอบรม โดยหลายรายได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้เชิงลึกที่ได้รับไปใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับธุรกิจ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับธุรกิจอื่นๆ ในวงกว้างผ่านการไลฟ์สตรีมไปยังลูกค้าและผู้ติดตามในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เอสเอ็มอีไทยเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ดิจิทัล และกล้าที่จะขยายเข้าไปยังตลาดจีนผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสอนเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ขายที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล

หลักสูตรฝึกอบรม Netpreneur สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานใหญ่ อาลีบาบา ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรอบรมเชิงลึก 10 วัน ที่ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อเห็นถึงเส้นทางของอาลีบาบาซึ่งเกิดขึ้นจากสตาร์ทอัพเล็กๆ จนกลายเป็นดิจิทัลอีโคซิสเต็มที่ให้บริการเอสเอ็มอีและลูกค้าทั่วโลก รวมทั้งเรียนรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่า กลยุทธ์ และวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและธุรกิจที่มุ่งมั่นและเปิดกว้าง รวมทั้งมีแรงบันดาลใจที่จะทำธุรกิจดิจิทัล มาเป็นส่วนหนึ่งของ Netpreneur รุ่นที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น เกณฑ์การสมัคร เข้าชมได้ที่ https://activity.alibaba.com/supplier/alibaba-netpreneur-training-thailand.html

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาลีบาบากรุ๊ป เข้าชมได้ที่เว็บภาษาไทยของบริษัท AlibabaNews Thai

เกี่ยวกับอาลีบาบากรุ๊ป          
พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการค้าแห่งอนาคต อาลีบาบามีวิสัยทัศน์ที่จะให้ลูกค้าได้พบปะ ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลที่อาลีบาบาและตั้งเป้าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 102 ปี

เกี่ยวกับอาลีบาบา บิซิเนส สคูล

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยอาลีบาบากรุ๊ป และมหาวิทยาลัย หังโจว นอร์มัล (Hangzhou Normal University) ของจีน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยปัจจุบันจะเน้นที่ระบบฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงหนึ่งทศวรรษมานี้ มีส่วนในการฟูมฟักผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจีนและในประเทศอื่นๆ ไปแล้วนับล้านคน

เกี่ยวกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) มีผลประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 สำนักงานจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนเละส่งเสริมด้านนวัตกรรม รวมไปถึงหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง

เกี่ยวกับ Gobi Partners

Gobi Partners เป็นบริษัทกองทุนร่วมลงทุนบริษัทแรกๆ ที่มีบทบาทในภูมิภาค ตั้งแต่ภูมิภาคอาเซียน จีนและญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกกองทุน (AUM) มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานใหญ่ของ Gobi Partnersตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์และเซี่ยงไฮ้ บริษัทให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งธุรกิจไปจนถึงระยะขยายธุรกิจ ในตลาดเกิดใหม่และตลาดยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่ (Underserved Market)

Gobi Partners ก่อตั้งในปี 2545 และมีการระดมทุนทั้งสิ้น 13 กองทุน สำหรับ 250 บริษัทสตาร์ทอัพ มีสาขาทั้งหมด 11 แห่งได้แก่กรุงเทพ ปักกิ่ง โฮจิมินห์ ซิตี้ ฮ่องกง จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ ลาฮอร์ มะนิลา เซี่ยงไฮ้ สิงค์โปร์และโตเกียว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gobi Partners สามารถดูได้ที่ www.gobivc.com