ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้บริการและการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จากธนาคารออมสินในประเทศไทย

บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (“ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์”) เปิดเผยว่า ได้รับเลือกจากธนาคารออมสิน (GSB) ซึ่งเป็นธนาคารรัฐ เพื่อการบริหารการเช่าใช้บริหาร (Outsourcing) เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์(ATM) เพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมและติดตั้งใหม่ รวมถึง การบริหารจัดการเครื่องภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ในประเทศไทยจะให้บริการอย่างครบวงจรแก่ธนาคารออมสินรวมถึงการจัดการสินทรัพย์การบริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ให้มีความพร้อมให้บริการ การตรวจสอบความพร้อมให้บริการของเครื่อง และการบำรุงรักษา จำนวน 2,900 เครื่อง โดยมีระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องบริการถอนเงินอัตโนมัติแบบครบวงจร

ในประเทศไทยมีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ มากกว่า 60,000 เครื่อง ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ เหล่านี้เป็นปัญหาทางเทคนิคและการเงินที่สูงของสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารต่างๆจึงให้ความสำคัญกับการหาแนวทางอื่นในการบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสามารถให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่งธนาคารออมสิน มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการและลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน จึงตัดสินใจใช้การบริหารการเช่าใช้บริหาร เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์

นับตั้งแต่ ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2533 ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (“CD”) บริษัทฯได้สั่งสมประสบการณ์กว่า30 ปีในด้านเทคโนโลยีของช่องทางบริการด้วยตัวเอง(self-service) ในฐานะที่เป็นบริษัทฯผู้ขายและให้บริการการซ่อมบำรุงในประเทศไทยนั้น ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งการซ่อมบำรุงและศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเชื่อถือได้ของเครื่องฝากเงินอัตโนมัติและเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติทำให้บริษัทฯมีส่วนแบ่งด้านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติสูงสุดในตลาด (ประมาณร้อยละ 80 ของตลาด)

ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จะสนับสนุนการดำเนินงานของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาระหน่าที่ของพนักงานในด้านการดูแลเครื่องถอนเงินอัตโนมัติผ่านการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติให้แก่ ธนาคารออมสินโดยการดำเนินงานนี้จะเป็นการประสานความร่วมมือกับบริษัท ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส”) ผู้ให้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องเอทีเอ็มและใช้เทคโนโลยีหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย โดยอาศัยขีดความสามารถและความชำนาญของบริษัทฯในด้านการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ณ ปัจจุบัน ฮิตาชิ เปย์เม้นท์ เซอร์วิสเซส บริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ70,000 เครื่องโดยประมาณ ซึ่งถือว่ามีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอินเดีย โดยอาศัยเทคโนโลยี ระบบและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่มีมากมาย และผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงทั่วอินเดีย

ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) และ ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ จะยังคงร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในนามของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ ต่อไป โดยผนวกความสำเร็จและความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกัน เพื่อนำเสนอบริการและโซลูชั่นส์แบบเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างประสิทธิภาพตลอดจนคุณภาพบริการที่เหนือชั้นยิ่งกว่าในธุรกิจของสถาบันการเงิน

ความเห็นจากนายเคอิตะ ทาดะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด:

บริษัทฯมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกจาก ธนาคารออมสินเพื่อให้บริการการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ แบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยบริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ นี้ ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ จะก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และจะสนับสนุนบริการที่ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพสูงให้แก่ ธนาคารออมสินเนื่องจากความต้องการของบริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติจะสูงขึ้นในตลาดประเทศไทยเราจะใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สั่งสมจากกลุ่มบริษัทฯของฮิตาชิ เพื่อขยายธุรกิจการให้บริการบริหารการเช่าใช้บริหารเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ และจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสถาบันการเงินในประเทศไทย

ความเห็นจากนายประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลทเนรา จำกัด :

บริษัท แพลทเนรา จำกัด มีความภาคภูมิใจในการได้รับความไว้วางใจจากธนาคารออมสิน ซึ่งให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ จำนวน 2,900 เครื่อง ในระยะเวลา 5 ปี จากความสำเร็จนี้ ทำให้บริษัทฯเติบโตในด้านการให้บริการการดำเนินการของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ แบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอลโซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ได้ให้การสนับสนุนในโครงการนี้  ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี, การบริการที่ดีเยี่ยม, ประสบการณ์ระดับโลก และ ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

เกี่ยวกับ ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

ฮิตาชิ เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2558 เป็นบริษัทฯในเครือของฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายธุรกิจเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ในประเทศไทย บริษัทฯมีระบบธุรกิจ รวมทั้งโซลูชั่นส์เพื่อพัฒนามูลค่าการขาย บริการซ่อมบำรุง และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ และกำลังดำเนินงานเพื่อเข้าใจถึงความต้องการของสถาบันการเงินที่หลากหลายและช่วยแก้ปัญหาของสถาบันเหล่านี้ได้ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายการขายเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ซึ่งมีใช้อยู่ในประเทศแล้ว รวมทั้งธุรกิจการให้สนับสนุนการบริการซ่อมบำรุงของเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ มากกว่า 10,000 เครื่อง

เกี่ยวกับ ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์

ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในกลุ่มของบริษัทฮิตาชิ และเป็นผู้จำหน่ายเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ชั้นนำของโลก ฮิตาชิ-ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ สนับสนุนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ และระบบธนาคารที่เชื่อถือได้้เป็นอย่างสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่แท้จริง บริษัทฯยังเน้นเกี่ยวความมั่นคง ปลอดภัย และสะดวกสบายผ่านเทคโนโลยีเหนือชั้นและโซลูชั่นส์ที่ล้ำสมัยให้กับสังคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของฮิตาชิ -ออมรอน เทอร์มินอล โซลูชั่นส์ กรุณาเข้าไปที่: https://www.hitachi-omron-ts.com/

สำหรับคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหานี้ กรุณาเข้าไปที่: https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-omron-ts/general/en/form.jsp