อังกฤษเล็งเปิด “ท่าเรือปลอดภาษี” 10 แห่ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง Brexit

อังกฤษประกาศแผนจัดตั้งท่าปลอดภาษี (free port) สูงสุด 10 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู)

คณะรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่า สินค้าที่ถูกส่งเข้ามายังท่าปลอดภาษีจะไม่ต้องผ่านพิธีศุลกากรจนกว่าจะเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ และจะไม่ถูกเก็บภาษีหากมีการส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ ส่วนวัตถุดิบที่ถูกนำมาแปรรูปภายในพื้นที่เหล่านี้ก็จะถูกเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (end product) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ท่าปลอดภาษีจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของเมืองท่าประวัติศาสตร์ที่เราภาคภูมิใจ ทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูชุมชนริชี ซูนัก (Rishi Sunak) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ ระบุ

ท่าเหล่านี้จะดึงดูดธุรกิจใหม่ๆ ขยายการจ้างงาน การลงทุน และโอกาสนี่คือหนึ่งในภารกิจของเราที่จะทำให้อังกฤษเป็นประเทศที่เปิดกว้าง มองไปข้างหน้า และสนับสนุนการค้าเสรีด้วยท่าปลอดภาษีที่มีชีวิตชีวา

รัฐบาลอังกฤษได้กำหนดระยะเวลาหารือ 10 สัปดาห์ ก่อนจะเปิดรับการเสนอชื่อท่าเรือและท่าอากาศยานต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาเพื่อกำหนดสถานะเป็นเขตปลอดภาษี โดยจะประกาศรายชื่อสถานที่ที่ได้รับเลือกในช่วงสิ้นปีนี้

ลอนดอนหวังว่าท่าปลอดภาษีทั้ง 10 แห่งจะสามารถเปิดดำเนินงานได้ภายในปี 2021

อังกฤษและสหภาพยุโรปมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ หลังจากที่สมาชิกภาพของอังกฤษในอียูได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 31 .. ที่ผ่านมา

Source