ประมูล ‘5G’ กวาดเงินเข้ารัฐ 100,521 ล้านบาท พร้อมสรุปใครคว้าคลื่นไหนบ้าง

ในที่สุดการประมูล 5G ก็จบลง โดยคลื่น 700 MHz ทำรายได้เข้ารัฐสูงสุด 51,460 ล้านบาท ตามด้วย 2600 MHz ทำรายได้ 37,433 ล้านบาท และ 26 GHz ทำรายได้ 11,627 ล้านบาท รวมเป็นเงินค่าใบอนุญาตทั้งหมด 100,521 ล้านบาท

สำหรับคลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบละ 5 MHz ราคาเริ่มต้น 8,792 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 440 ล้านบาท มีเข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ AWN (AIS) – CAT – TRUE ผลการประมูลจบที่ใบอนุญาตละ 17,153 ล้านบาท ทั้งหมด 3 ใบอนุญาต รวมเป็นเงิน 51,460 ล้านบาท ผ่านการเคาะ 20 ครั้ง โดย CAT ได้ 2 ชุด และ AIS 1 ชุด

ส่วนคลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz ราคาเริ่มต้น 1,862 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 93 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย ได้แก่ AWN (AIS) – CAT – TRUE โดยจบที่ใบละ 1,956 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 37,433 ล้านบาท ผลเคาะราคา 2 ครั้ง โดย AIS ได้ไป 10 ชุด และ True 9 ชุด

สุดท้ายคลื่น 26 GHz จำนวน 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz ราคาเริ่มต้น 423 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 22 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย ได้แก่ AWN (AIS) – DTAC – TRUE – TOT โดยการประมูลจบภายในการเสนอราคาครั้งเดียว เนื่องจากมีการเสนอราคาเพียง 26 ใบอนุญาต ทำให้ราคาประมูลอยู่ที่ใบละ 445 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 11,627 ล้านบาท โดย AIS ได้ไป 12 ชุด True 8 ชุด TOT 4 ชุด และ Dtac 2 ชุด

#5G #กสทช #ประมูลคลื่น #AIS #TRUE #DTAC #CAT #TOT #Positioning