ทีมอลล์ โกลบอลประกาศมาตรการสนับสนุนผู้ค้าทั่วโลก

ทีมอลล์ โกลบอลประกาศมาตรการอย่างรอบด้าน เพื่อสนับสนุนผู้ค้าทั่วโลกในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยทีมอลล์ โกลบอลเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่อาลีบาบาพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นจากทีมอลล์หลักเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่นิยมสินค้าและแบรนด์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยนำเสนอสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก รวมถึงสินค้าไทย

อัลวิน หลิว ผู้จัดการทั่วไปด้านการนำเข้าและส่งออกของทีมอลล์ กล่าวว่า“ที่ผ่านมา พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการช่วยให้ผู้คนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกจากทุกแห่งทั่วโลก ดังนั้นในช่วงที่เกิดอุปสรรค ทีมอลล์ โกลบอล ก็จะไม่ทอดทิ้งผู้ค้าและพร้อมส่งเสริมให้ทุกคนก้าวผ่านอุปสรรคและความยากลำบากในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปให้ได้”

เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาลีบาบา กรุ๊ป ได้ออกมาตรการ 20 ข้อสำหรับทีมอลล์ โกลบอลและแอนท์ไฟแนนเชียลซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยทีมอลล์ โกลบอลจะลดหรือยกเว้นการคิดค่าดำเนินการค่าลอจิสติกส์และค่าบริการเอเจนซี่ให้กับผู้ค้า นอกจากนี้ยังลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ค้าที่มีความจำเป็น และปรับกฎเกณฑ์บนแพลตฟอร์มให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการของทีมอลล์ โกลบอลเพื่อสนับสนุนผู้ค้าทั่วโลกได้แก่

ลดค่าดำเนินการให้กับผู้ค้า

ทีมอลล์ โกบอลจะยกเว้นค่าบริการรายปีสำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ให้กับสมาชิก และเปิดให้ผู้ค้าใช้เครื่องมือติดตั้งร้านค้า “Winpool Smart Edition”ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลดหรือยกเว้นค่าเช่าโกดังสินค้าและลดค่าใช้จ่ายด้านลอจิสติกส์

  1. ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ค้าของทีมอลล์ โกลบอลจะได้รับการยกเว้นค่าเก็บสินค้าจากโกดังในเครือข่ายไช่เหนี่ยวและคลังสินค้านานาชาติ
  2. ผู้ค้าที่ใช้บริการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัย(Freight service) และบริการนำเข้าสินค้าจากท่าเรือ (Port Arrival service) ของไช่เหนี่ยวถ้าสินค้านั้นส่งถึงท่าเรือในประเทศจีนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ไช่เหนี่ยวจะยกเว้นการเก็บค่าตู้คอนเทนเนอร์ให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนสินค้าในรอบการขนส่งอื่นๆไช่เหนี่ยวจะช่วยจ่ายค่าดูแลตู้สินค้า ค่าตู้คอนเทนเนอร์และค่าคลังสินค้าให้ 50%
  3. ไช่เหนี่ยวจะช่วยจ่ายค่าขนส่งสำหรับการสั่งสินค้าจากคลังในต่างประเทศให้กับผู้ค้า ส่วนการสั่งสินค้าผ่านโกดังของไช่เหนี่ยวในต่างประเทศ หากค่าจองการส่งสินค้าระหว่างประเทศมีการเพิ่มขึ้น ไช่เหนี่ยวจะช่วยจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้

การลดค่าบริการเอเจนซี่

สำหรับผู้ค้าที่ทำสัญญากับหนึ่งใน 21 รายของผู้ให้บริการของทีมอลล์ โกลบอล (Tmall Global serviceprovider)ระหว่างวันที่ 12กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคมนี้จะได้รับการยกเว้นค่าบริการเอเจนซี่เป็นเวลา 3เดือน โดยผู้ให้บริการของทีมอลล์ โกลบอลเป็นตัวแทนของบริษัทที่ช่วยเหลือผู้ค้าในต่างประเทศในการเปิดและบริหารจัดการร้านค้าบนทีมอลล์ โกลบอล

จัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติให้กับผู้ค้า

ตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม 2563 ทีมอลล์ โกลบอลและแอนท์ไฟแนนเชียลจะจัดหาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราปกติ1% ให้กับผู้ค้าที่มีความจำเป็น

การปรับกฎเกณฑ์และมาตรการให้มีความยืดหยุ่น

ในช่วงที่เกิดไวรัสโคโรน่า ทีมอลล์ โกลบอลจะปรับกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม การขนส่งและการคืนเงินในช่วงนี้ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ