คลื่นใต้น้ำดิอาจิโอ

ไม่ใช่แค่การตลาด หรือฝ่ายขาย ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับดิอาจิโอ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกต่อไป

แต่บทบาททางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอ็นจีโอต่างๆ กำลังส่งผลต่อความราบเรียบในการดำเนินงานขององค์กรที่มีสินค้าตกเป็นเป้าการโจมตีได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดแรงกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดิอาจิโอ จึงได้ดึง “พัฒน์นรี พิบูลย์กุลพัฒน์” มือดีทางด้านงานองค์กรสัมพันธ์จากทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมงานในตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ของพัฒน์นรีที่คลุกคลีอยู่กับงานทางด้าน Regulatory มานาน และเป็นงานที่เธอคุ้นเคย และมีความเชี่ยวชาญเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้เธอเชื่อมั่นว่าจะช่วยปรับให้ภาพของดิอาจิโอจากแค่ “คนขายแอลกอฮอล์” มาสู่ “องค์กรที่ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ”

“จะสร้างให้คนอื่นได้เชื่อว่า คนขายแอลกอฮอล์ก็รับผิดชอบต่อสังคม” พัฒน์นรีได้อธิบายหน้าที่ของเธอให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

เพราะในปัจจุบัน บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดำเนินธุรกิจภายใต้แรงกดดันจากสังคมรอบด้าน โดยเฉพาะจากทางหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณาที่สร้างข้อจำกัด ทำให้สร้างสรรค์แคมเปญ และแนวทางการตลาดได้อย่างลำบาก

หน้าที่เธอจึงไม่ใช่แค่เป็นหลังบ้านขององค์กร ที่ต้องคอยอุดช่องโหว่หรือรอยรั่วทางความสัมพันธ์ และการประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก

ในบางกรณี พัฒน์นรีบอกว่า เธอก็เป็นทัพหน้าในการเข้าหา พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์อันดี หรือแม้กระทั่งการช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในบางเรื่อง ที่ฝ่ายการตลาดอาจไม่มีทักษะทางด้านนี้

งานของเธอโดยรวม จึงเปรียบได้กับ “คลื่นใต้น้ำ” ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาขณะที่ผิวน้ำยังคงราบเรียบ เพื่อให้ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย ดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น และถูกต้องตามหลักจริยธรรม

“เรามาช่วยเปิดประตูให้บริษัทฯมีโอกาสคุยกับภาครัฐ เข้าใจเป้าประสงค์ในภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เราต้องการเป็นพาร์ตเนอร์ชิพกับทางภาครัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการออกกฎหมาย หรือนโยบายใดๆ ไม่ได้ต้องการตอบโต้แต่อย่างใด“

องค์กรคนดี ไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทฯ เพราะถึงอย่างไรธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแอลกฮอล์คงไม่สามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้ โดยเฉพาะเมืองพุทธ ที่การดื่มเหล้าเป็นหนึ่งในศีล 5 และดิอาจิโอก็ยังคงเป็นองค์กรที่คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก

แต่พัฒน์นรีอยากให้ดิอาจิโอเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่า มีการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม คุณธรรม ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามกรอบของ Marketing Code ที่ได้วางไว้

Profile

พัฒน์นรี พิบูลย์กุลพัฒน์
ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด นั้นได้เคยรับตำแหน่งเป็นหัวจักรสำคัญในการผลักดันโครงการสำคัญๆ ให้แก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งในขณะนั้นดำรง ตำแหน่ง Director – Regulatory, Government and Industry Affairs

สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาบริหารธุรกิจ ที่ Washington State University, United States of America