บำรุงราษฎร์ โต้กลับ BDMS ไม่คาดคิดจะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ขอคุยคณะกรรมการแข่งขันการค้า

Photo : Shutterstock

หลังจากมีการประกาศ “ดีลใหญ่” ของวงการธุรกิจการแพทย์ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH คาดต้องใช้เงินราว 8.56 หมื่นล้านบาท ถึง 1.02 แสนล้านบาท ในราคาหุ้นละ 125 บาท เเละในกรณีราคาที่สูงขึ้นจะไม่เกิน 20%
(ปัจจุบัน BDMS ถือหุ้นใหญ่ใน BH อยู่เเล้วที่ 24.99%)

อ่านเพิ่มเติม : BDMS ทุ่ม 8.56 หมื่นล้าน เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ รพ.บำรุงราษฎร์ ราคา 125 บาท/หุ้น

จากนั้น “บำรุงราษฎร์” ออกมาโต้กลับ โดยทำหนังสือชี้เเจงต่อตลท.ว่า “ผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ”

นอกจากนี้บริษัทเห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกัน และต่างก็เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

อีกทั้ง บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้บริโภคพึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้นบริษัทจะขอเข้าปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)  เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย BDMS ดังกล่าว

โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากทั้ง BH และ BDMS “อย่างใกล้ชิดและอย่างระมัดระวัง”  นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ราคาหุ้น BH ประจำวันที่ 27 ก.พ. (ช่วงเย็นหลังการประกาศคำเสนอซื้อหุ้น) ปิดที่หุ้นละ 130 บาท เพิ่มขึ้น 18 บาท หรือคิดเป็น 16.07% โดยราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 133 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 112 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,364.29 ล้านบาท

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย