KBank มอบประกันชีวิต COVID-19 ฟรี!!! ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ลูกค้า K PLUS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันที

ธนาคารกสิกรไทย ใส่ใจและห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 ให้กับลูกค้าK PLUS ฟรี! คุ้มครอง 30 วัน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท และคุ้มครองชดเชยรายได้ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วันโดยลูกค้า K PLUS สามารถรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนผ่าน LINEKBank Live ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. ถึง 15 มี.ค. 2563

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ธนาคารเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าธนาคารในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย ลูกค้าผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ขอมอบ “ประกันชีวิต COVID-19” ฟรี ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS ซึ่งมีจำนวนกว่า 12.4 ล้านราย เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง15 มีนาคม 2563 สำหรับประชาชนที่สนใจรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้ทันที ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการการดูแลลูกค้าในครั้งนี้ จะช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความอุ่นใจในการดำเนินชีวิตของลูกค้า

ความคุ้มครองของ “ประกันชีวิต COVID-19” ของธนาคารกสิกรไทย

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงิน
1.    คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 1,000  บาท
2.    คุ้มครองการเสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 100,000 บาท
3.    ค่าชดเชยรายวัน ในฐานะผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน15 วัน 1,000 บาท/วัน
·    ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน

·    ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

·    ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง เวลา 00.01 น. จากวันที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

 

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์

1) ลงทะเบียนผ่าน LINE KBank Live

2) ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว

3) ลูกค้ารับ OTP เพื่อยืนยันตัวตน

4) ลูกค้ารับข้อความเพื่อยืนยันได้รับสิทธิ์ผ่าน LINEKBank Live

5) ลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แล้ว กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไปจนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน

ประชาชนที่สนใจรับสิทธิ์ดังกล่าว สามารถสมัคร K PLUS และลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน LINE KBank Live ได้ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่K Contact Center02 888-8888 หรือ https://kbank.co/3ckXSNV