อาคเนย์ประกันชีวิต มอบสิทธิประโยชน์และบริการพิเศษ กรณีโควิด-19 ให้กับลูกค้าทุกกรมธรรม์

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 (COVID-19) อาคเนย์มีความเข้าใจและห่วงใยลูกค้าคนสำคัญจึงขอมอบสิทธิประโยชน์และบริการพิเศษกรณีโควิด-19 ให้กับลูกค้าอาคเนย์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจและอุ่นใจในการดำเนินชีวิตและก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

โดยลูกค้าอาคเนย์ประกันชีวิตทุกกรมธรรม์ในปัจจุบันรวมถึงลูกค้าที่ซื้อและต่ออายุที่ได้รับการอนุมัติภายใน 30 เมษายน 2563 บริษัทจะยกเว้นระยะเวลารอคอย 30 วัน สำหรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มสุขภาพ (HS, HS Plus, IPD, OPD) กรณีเจ็บป่วยจากโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองในทันที นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางพิเศษสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เกิดจากโควิด-19 โทรสายตรง 1726 กด 3 รวมถึง ขยายระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเดิม 30 วัน เป็น 180 วัน ให้กับกรณีที่เกิดจากโควิด-19

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม และยกเว้นดอกเบี้ยกรณีต่ออายุกรมธรรม์ให้กับผู้ที่ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 6 เดือน เพื่อให้ทุกคนคลายความกังวลจากสถานการณ์ดังกล่าว

“อาคเนย์ ห่วงใยและคำนึงถึงความอุ่นใจในการใช้ชีวิตของลูกค้าในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากโรคไวรัสโควิด-19 จึงมอบบริการพิเศษกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอยู่ โดยอาคเนย์จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดกรมธรรม์ที่ทำไว้” นางภฤตยา กล่าว

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด