“เมเจอร์” ออกมาตรการนั่งแถวเว้นแถว เว้นห่างทุก 2 ที่นั่ง ไม่เกิน 50 ที่นั่ง/โรง ป้องกัน COVID-19

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ออกมาตรควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นไปตามรูปแบบ “เว้นระยะห่างทางสังคม”

หลังจากที่ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 เตรียมเสนอ ครม.เพื่อปิดสถานที่บางแห่งที่มีการชุมนุมเกิน 50 คน และโรงภาพยนตร์ก็เข้าข่ายเป็น 1 ในสถานที่ควรปิดให้บริการด้วยเช่นกัน

ซึ่งทางเมเจอร์ได้เปิดเผยผ่านเพจ Major Group สำหรับมาตรการการป้องกันความปลอดภัยในการเข้าชมภาพยนตร์ ท่ามการการระบาดของไวรัส COVID-19 ในทันที

ได้จัดมาตรการตามหลักเว้นระยะห่างทางสังคม ให้มีการ “นั่งแถวเว้นแถว นั่งเว้นห่างทุก 2 ที่นั่ง และจำกัดที่นั่งไม่เกิน 50 ที่นั่ง/โรง” เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา

แต่สำหรับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรง จะมีการทำในช่วงหลังปิดรอบฉายในช่วงกลางคืนวันละ 1 ครั้ง เพื่อไม่กระทบลูกค้าที่ใช้บริการ และระหว่างวันหลังจบรอบฉายจะมีพนักงานทำความสะอาดบริเวณเบาะ และจุดที่อาจมีการถูกสัมผัสจุดต่างๆ

โดยในช่วงนี้ทางเมเจอร์ และ SF ต่างอัดโปรโมชั่นดูภาพยนตร์ในราคาถูกเริ่มต้น 40 บาท สำหรับบางสาขาในต่างจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ทางโรงภาพยนตร์อื่นๆ ยังไม่ได้ออกมาตรการใดๆ เพิ่มเติม มีเพียงแค่การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเท่านั้น