ขันเงิน ไทยเทเนียม ทุ่ม 650 ล้านบาทซื้อ “เอ็ม พิคเจอร์ส” ต่อจาก “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”

ภาพจาก Shutterstock

เอ็ม พิคเจอร์ส (MPIC) เตรียมได้เจ้าของธุรกิจใหม่เป็นแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่าง ขันเงิน ไทยเทเนียม แทน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่งดึลดังกล่าวมีมูลค่า 650 ล้านบาท และจะมีการทำรายการซื้อขายหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แจ้งกับบริษัทว่าบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน MPIC คิดเป็นสัดส่วน 92.46% ให้กับ ขันเงิน เนื้อนวล หรือชื่อในวงการที่รู้จักกันดีอย่าง ขันเงิน ไทยเทเนียม

สำหรับการซื้อขายหุ้น MPIC ครั้งนี้ เป็นการซื้อขายด้วยวิธีการโอนหุ้น แบบมีใบหุ้น ซึ่งจะมีการทำรายการซื้อขายในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ หรือ วันอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งดีลดังกล่าวมีมูลค่า 650 ล้านบาท

สำหรับดีลก่อนหน้านี้ ชินวัฒน์ อัศวโภคี ได้ทำการเข้าซื้อหุ้นของ MPIC ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นแร็ปเปอร์ชื่อดังจากวงไทยเทเนียมตามการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน MPIC ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านภาพยนตร์ โดยผ่านทางบริษัทย่อยต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของ Cable TV, Free TV, Internet, IPTV, Video on Demand เป็นต้น

โดยรายได้ของ MPIC ในปี 2022 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 292.55 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 24.97 ล้านบาท