พิษโควิด Thai Lion Air ประกาศหยุดบินชั่วคราวทั้งในและนอกประเทศ เหตุผู้โดยสารลดฮวบ

พิษระบาดของ COVID-19 ส่งผลธุรกิจการบินระส่ำ ล่าสุดสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air) ประกาศหยุดการบินชั่วคราวทั้งในและนอกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เนื่องจากประสบปัญหารุนแรงจากการขาดแคลนจำนวนผู้โดยสาร

วันนี้ (20 มี.ค.) นายอัศวิน ยังกรีดิวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้ทำหนังสือถึงนายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องขอแจ้งการหยุดบินชั่วคราว

โดยระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศ จึงส่งผลให้สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ ประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในการเดินทางลดลง หรือไม่มีการเดินทางในวันที่ทำการบินเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นสายการบินจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการบินทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยจะเริ่มหยุดทำการบินวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และจะกลับมาดำเนินการบินใหม่อีกครั้งหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีแผนที่จะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเสนอดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

  • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
  • สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
  • สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
  •  การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
  • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563

2. การเก็บวงเงินไว้ใช้

  • ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  •  ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วันนับจากวันเดินทางเดิม ชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (ถ้ามี)

3. การคืนเงิน

  • ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lionairthai