“เซ็นทรัล ทำ”ชวนคนไทย“ทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19” ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

เพื่อหมอ!กลุ่มเซ็นทรัลชวนคนไทยแสดงพลังร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19ไปด้วยกัน เปิดตัวแคมเปญเฉพาะกิจทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19 ภายใต้โครงการ เซ็นทรัล ทำโดยการร่วมสมทบทุนออนไลน์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมายให้แก่ทั้ง19 โรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านบัญชีมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-058203-1#เพื่อหมอ #CENTRALTham #เซ็นทรัลทำ #CENTRALGROUP #สู้COVID19

หมายเหตุ : สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ได้ทาง http://m.me/CentralTham

รายชื่อโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพ 13 แห่ง

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 2. โรงพยาบาลตำรวจ
 3. สถาบันบำราศนราดูร
 4. โรงพยาบาลกลาง
 5. โรงพยาบาลตากสิน
 6. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มศว.องครักษ์)
 7. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ
 8. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 9. วชิรพยาบาล
 10. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 11. โรงพยาบาลราชวิถี
 12. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 13. โรงพยาบาลศิริราช

รายชื่อโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 แห่ง

 1. โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก
 2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
 3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
 4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
 5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา
 6. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา