อู่ฮั่นเตรียมเปิดเมืองในรอบ 2 เดือน 8 เม.ย. นี้ ยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทาง

Photo : Xinhua
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นครอู่ฮั่น สมรภูมิหลักที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รุนแรงที่สุดในประเทศจีน เตรียมยกเลิกข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป หลังจากปิดเมืองไปกว่า 2 เดือน

จดหมายเวียนโดยสำนักงานใหญ่ควบคุมโรค COVID-19 ของหูเป่ย ระบุว่าประชาชนในอู่ฮั่นจะได้รับอนุญาตให้ออกจากเมืองและมณฑลหูเป่ย หากผู้นั้นเป็นผู้ถือรหัสสุขภาพสีเขียว ซึ่งหมายถึงไม่มีการติดต่อกับผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19

จดหมายเวียนเสริมว่าอู่ฮั่นจะใช้มาตรการเฉพาะแตกต่างกันไปในการส่งเสริมการกลับมาดำเนินธุรกิจ โดยจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

จดหมายเวียนระบุว่าส่วนพื้นที่อื่นๆ ในหูเป่ยจะยกเลิกข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.

ด้านแรงงานต่างถิ่นที่ถือรหัสสีเขียวและมีผลตรวจกรดนิวคลิอิกเป็นลบ จะถูกส่งไปยังสถานที่ทำงานนอกหูเป่ยโดยตรง

อย่างไรก็ดี หูเป่ยยังคงเลื่อนการเปิดเรียนของโรงเรียนต่างๆ ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งให้ทราบ

อู่ฮั่นได้ประกาศปิดเมืองเมื่อวันที่ 23 ม.ค. ใช้ข้อบังคับห้ามเดินทาง ซึ่งถือเป็นเป็นการปิดเมืองครั้งประวัติการณ์ โดยครอบคลุมถึงการระงับระบบขนส่งสาธารณะของเมือง ตลอดจนเที่ยวบินและรถไฟขาออกทั้งหมด อันเป็นความพยายามในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในเมือง