โออิชิ“ให้”สู้ภัย COVID-19 บริจาค 24 ล้านบาทผ่านสภากาชาดไทยให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องรับมืออย่างหนักกับการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก และยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านภัย COVID-19 ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ด้วยการมอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ รวมมูลค่า 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาท) ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยาบาลโดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ และนายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่มโออิชิ เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563ณ ตึกอำนวยธรรม สภากาชาดไทย

ซึ่งการบริจาคนี้เป็นการบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับ 7 โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูรนอกจากนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มโออิชิมูลค่า 10,000,000บาท(สิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ชาเขียวพรีเมียมจากญี่ปุ่นและ แซนวิชโออิชิอีทโตะบรรจุในตู้แช่เย็นที่จัดตั้งไว้ให้บริเวณหวอดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริการทุกวันตลอดระยะเวลา3 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เหล่าบุคลากรทางแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นทัพหน้าและเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้าย

ไทยเบฟฯ โออิชิหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเคียงข้างประเทศไทย และสนับสนุนเหล่าฮีโร่ของคนไทยที่ต่อสู้กับภัยโควิด-19ให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างปลอดภัย