ใครได้-ไม่ได้ ? “คลัง” ไขข้อสงสัย 14 ข้อ รับเงิน 5,000 บาทใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

กระทรวงการคลัง ตอบข้อสงสัยประชาชน เรื่องมาตรการรับเงินเยียวยาจากผลกระทบไวรัส COVID-19 เดือนละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน บนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งเเต่วันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยอด ณ วันที่ 1 มี.ค. ณ เวลา 18.00 น. มียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 22.5 ล้านคน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดกรองจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

ล่าสุดเฟซบุ๊กของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ใน 14 ข้อ ดังนี้

1.ประชาชนที่ลงทะเบียนได้รับ SMS “ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก ควรทำอย่างไร

ตอบ กรณีกรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง และได้รับ SMS ลงทะเบียนแจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้โดยระบุข้อมูลที่ถูกต้อง หากกรณีที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ขอให้โทรสอบถามสถานะการลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144

2.ประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วมีความต้องการ แก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการลงทะเบียน และหากได้รับเงินจะคืนเงินอย่างไร

ตอบ ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดระบบให้แก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน หากมีจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ และต่อมามีความประสงค์จะคืนเงิน กระทรวงการคลังจะพิจารณากำหนดแนวทางและแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

3.ระบบลงทะเบียนไม่มีตัวเลือกของ อำเภอเมืองชลบุรี เลยเลือกอำเภออ่างศิลา ที่ใกล้เคียงจะมีปัญหาต่อการลงทะเบียนหรือไม่ และถือเป็นการลงข้อมูลอันเป็นเท็จ รวมทั้งจะถูกดำเนินคดีหรือไม่

ตอบ ระบบมีตัวเลือกของ “ตำบล/แขวง” และ “อำเภอ/เขต” ครบถ้วน โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกรหัสไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในถูกต้องก่อน อย่างไรก็ดี ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากมีจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

4.หมายเลขบัตรประชาชนของตนเองถูกคนอื่นนำไปลงทะเบียนแล้ว

ตอบ สามารถสอบถามสถานะการลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144 ว่าเลขประจำตัวประชาชนของตนมีการลงทะเบียนแล้วหรือยัง ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุเกิดจากการที่บุคคลอื่นกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผิด และไปตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องฯ

5.เป็นบุคคลที่กรมบังคับคดีไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงไม่มีบัญชีธนาคาร แต่ได้รับผลกระทบเนื่องจากทำอาชีพนวดรับเงินค่าจ้างรายวัน และร้านถูกสั่งให้ปิดทำการ ส่งผลให้ไม่มีรายได้ จะต้องทำอย่างไร

ตอบ กระทรวงการคลังจะโอนเงินชดเชยรายได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

6.อยากให้พระภิกษุได้รับการเยียวยาด้วย เนื่องจากผู้มาทำบุญตักบาตรลดลง และกิจนิมนต์น้อยลง ส่งผลกระทบต่อผู้ติดตามรับใช้พระภิกษุ

ตอบ มาตรการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงาน ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิต-19

7.ปัจจุบันได้รับเบี้ยคนชรา/เกษตรกร ซึ่งทำงานอื่นไปด้วย สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้หรือไม่

ตอบ หากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 สามารถสมัครลงทะเบียนได้ โดยกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองอีกครั้งว่าได้รับสิทธิหรือไม่

8. ออกจากประกันสังคมมา 7 เดือนแล้ว ลงทะเบียนได้หรือไม่

ตอบ หากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สามารถสมัครลงทะเบียนได้ โดยกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองอีกครั้งว่าได้รับสิทธิหรือไม่

9.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่แจ้งอายัดบัตรไว้ แล้วอยากจะกลับมาใช้บัตรใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

ตอบ โปรดติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ หรือ โทร. 02 109 2345

10.เป็นเกษตรกร/ทำนา เดือดร้อน แต่ลงทะเบียนไม่ได้

ตอบ มาตรการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงาน ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิต-19

11.ประกอบอาชีพชาวนาอย่างเดียว จะลงทะเบียนได้ไหม และจะโดนตัดสิทธิการช่วยเหลืออื่นหรือไม่

ตอบ มาตรการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงาน ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิต-19 ตรง ๆ สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐอื่น จะขึ้นอยู่กับการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐนั้น

12.ประกอบอาชีพหลักเป็นนักพยากรณ์ดูดวงลายมือ ซึ่งจำเป็นต้องตั้งโต๊ะรับดูดวงเพื่อพบลูกค้าเพื่อความแม่นยำ แต่ตอนนี้ไม่สามารถมาตั้งโต๊ะรับลูกค้าได้แล้วเนื่องจากโควิด-19 และมีอาชีพเสริม คือ รับลอตเตอรี่จากพี่สาวมาขายบ้างเป็นบางวันไม่ได้ขายทุกวัน และไม่มีแผงขายประจำเป็นหลักแหล่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกัน ทั้งนี้ ตอนลงทะเบียนกรอกข้อมูลอาชีพเสริม (ขายลอตเตอรี่) จะเป็นอะไรมั้ย และจะสามารถแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนเป็นอาชีพหลัก (นักพยากรณ์) ได้หรือไม่

ตอบ หากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิต-19 สามารถสมัครลงทะเบียนได้ โดยกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองอีกครั้งว่าได้รับสิทธิหรือไม่ ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากมีจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

13.พี่สาวขายลอตเตอรี่ในแผงที่วัด แต่คนอื่นลงทะเบียนให้ว่าขายลอตเตอรี่ในตลาดสด จะเป็นอะไรมั้ย และจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่

ตอบ ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากมีจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยกระทรวงการคลังจะมีการคัดกรองอีกครั้งว่าได้รับสิทธิหรือไม่

14.บัญชีธนาคารที่กรอกตอนลงทะเบียน มาตรวจสอบกับธนาคารทีหลังแล้วพบว่าบัญชีดังกล่าวโดนระงับไปแล้ว จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่

ตอบ ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากมีจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วและท่านได้รับสิทธิ จะมีการแจ้งให้ท่านจะต้องเปิดบัญชีและเปิดพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้สามารถโอนเงินได้