กลุ่ม ปตท. กับภารกิจสู้โควิด-19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง และยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลกกำลังเผชิญร่วมกันในขณะนี้

นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ปตท.)เปิดเผยว่า นอกจากกลุ่ม ปตท. มีภารกิจสำคัญในการ ดูแลความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติให้ไม่ขาดแคลน ทั้งภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจและไม่ทำให้ ประชาชนผู้ใช้พลังงาน รวมถึงคู่ค้าลูกค้า ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว

กลุ่ม ปตท. ยังขยายภารกิจเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในช่วงภาวะวกฤติ ดังนี้

1) การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านการลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี(NGV) ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นมูลค่าที่ ปตท. ช่วยสนับสนุนกว่า 600 ล้านบาท และคงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปไว้ที่ 15.31 บาท/กก.ตั้งแต่ 16 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2563

2) การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประชาชน

 • ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม ปตท.ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 115,300 ซีซีตลอดเดือนมีนาคมมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 • ปตท.จัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ประมาณ 150,000 ลิตร ให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ หลังจากภาครัฐผ่อนผันมาตรการฯ ปตท. จึงสามารถจัดหาจากโรงผลิตแอลกอฮอล์ต้นทางได้ทันที โดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรมปรับคุณภาพสำหรับใช้งานทางการแพทย์ และจัดหาเองส่วนหนึ่งส่งมอบให้โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ วิทยาลัยแพทย์และกองทัพต่างๆ เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป
 • บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดซื้อแท็บเล็ต 50 เครื่องเพื่อการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)  และเป็นอุปกรณ์ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
 • ส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวน 10,000 ชิ้นดูแลผู้สูงอายุดำเนินการโดยชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และชุมชนเครือข่าย เพื่อมอบให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปกระจายแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

นอกจากนั้นบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ปตท.ยังให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆนั้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 3,500 ชิ้น แก่สำนักงานเขตจตุจักร เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ และมอบแอลกอฮอล์จำนวน5,000ลิตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำไปผลิตแอลกอฮอล์เจลสำล้างมือเพื่อแจกจ่ายประชาชนรวมถึงสนับสนุนสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่เช่น ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 (Strip test) ชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสโควิด-19  เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบจำนวน 100 เตียงและกล่องทำหัตถการแรงดันลบ 90 กล่อง รวมทั้ง รถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ

– บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเสื้อกาวน์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlusป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 91,000 ชุด โดยทยอยมอบแล้วจำนวน 84,000 ชุด แก่ 61 โรงพยาบาล 24 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อม สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ของ วชิรพยาบาลผลิตหมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) และชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) สำหรับการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ระยะรุนแรงในห้องผ่าตัด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าจะผลิตให้ได้ 500 ชุด ในเดือนเมษายนนี้ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไปรวมทั้งสนับสนุนตู้โควิเคลียร์หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโรค รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน และกลีเซอรีน ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล

– บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)สนับสนุนแอลกอฮอล์จำนวน 3,000 ลิตร แก่กระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก และเจลล้างมือจำนวนให้โรงพยาบาลต่างๆพร้อมระดมจิตอาสาทำ  Face shieldจำนวน 5000 ชิ้น มอบสาธารณสุขจังหวัดเพื่อนำไปให้ โรงพยาบาลที่ขาดแคลน และส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง แก่ 5 โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี

– บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบผ้าสบันบอนด์แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อใช้สำหรับตัดชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10,000 ชุดและมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 120 ลิตร แก่โรงพยาบาลระยอง และสำนักงานที่ดิน

– บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ VISTEC

รวมถึงร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000อัน พร้อมชุด PPE จำนวน 500 ชุด และหน้ากาก  N95 จำนวน 1,000 อัน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและและสาธารณสุขจังหวัดระยอง  และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2,000 ชิ้นให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบพื้นที่โรงคัดแยกขยะเพื่อแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิง จ.ระยอง พร้อมทั้งบริจาคผ้าเพื่อตัดเย็บเพื่อนำไปตัดชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  PPE จำนวน 900 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลปัตตานี

– บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (OR) บริจาครวมมูลค่าทั้งหมด 20,823,000 บาท

 1. ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ OR บริจาค
 • เจลแอลกอฮอล์หลอด ขนาด 35 ml. จำนวน 1 ล้านชิ้น แจกผู้มาเติมน้ำมันที่ PTT Station (มูลค่า 11 ล้านบาท)
 • แอลกอฮอล์น้ำ บริจาคให้ 44 รพ. ในพื้นที่ปฏิบัติการของ OR เช่น รพ.วชิระ ภูเก็ต รวมไปถึง มูลนิธิ รพ. ปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท)
 • เจลแอลกอฮอล์แบบขวด ขนาด 500 ml. รวมจำนวน 1,000 ลัง (บรรจุ 6 ขวด/ลัง) เพื่อมอบแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น รพ. ในพื้นที่ปฏิบัติการของ OR หรือ สรรพากรจังหวัด เป็นต้น (มูลค่า 750,000 บาท)
 • เจลแอลกอฮอล์แบบขวด ขนาด 480 ml. จำนวน 2,200 ขวด ให้กับ สถานีบริการ LPG โรงบรรจุก๊าซ และร้านค้าก๊าซ (มูลค่า 300,000 บาท)
 1. เงินบริจาค จำนวน 3 ล้านบาท มอบแก่ รพ.ราชวิถี เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19
 2. การบริจาคสิ่งของ
 • กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน ซิกเนเจอร์ จำนวน 31,000 ซอง และปั้นขลิบ (ผลิตภัณฑ์ OTOP) และขนมปังกรอบ (ผลิตภัณฑ์จาก SMEs ไทย) จำนวน 3,120 ชุด มอบแก่ สถาบันบำราศนราดูร เจ้าหน้าที่สายด่วน กรมควบคุมโรคโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช (มูลค่า 900,000 บาท)
 • คลาสสิคเบอร์เกอร์ และเทนเดอร์ แร็บ จากร้านเท็กซัส ชิคเก้น อย่างละ 100 ชิ้น แก่แพทย์ รพ. รามาธิบดี และ รพ. ราชวิถี (มูลค่า 11,000 บาท)
 • จัดทำแผ่นพับให้ความรู้และแนวทางป้องกัน COVID-19 แจกให้ผู้ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สถานีบริการ LPG และร้านค้าก๊าซ รวม 2,050,000 แผ่น (มูลค่า 1,462,000 บาท)
 • น้ำดื่มขนาด 350 ml จำนวน 1 ล้านขวด เพื่อมอบให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทีมงาน Delivery ที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station 60 สาขาใน กทม. และปริมณฑล ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 63 (มูลค่า 2.4 ล้านบาท)

“กลุ่ม ปตท. มีนโยบายร่วมกันทำงานในภารกิจสู้ภัยโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยแต่ละบริษัทได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมออกแบบและเตรียมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในทางการแพทย์ นับเป็นภารกิจสำคัญที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน สู้ภัย โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายชาญศิลป์ฯ  กล่าวทิ้งท้าย