“รพ.นครธน” เปิดให้ตรวจเชื้อ COVID-19 ฟรี! รู้ผลเร็วใน 6 ชั่วโมง สำหรับผู้มีความเสี่ยง

โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลเฉพาะทางบนถนนพระรามที่ 2 ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รู้ผลเร็วภายใน 6 ชั่วโมง ตอบสนองนโยบาย “ค้นหาผู้มีความเสี่ยงรับเชื้อให้เร็วที่สุด” ตามหลักการ เจอเร็วรักษาเร็ว อัตราการเสียชีวิตต่ำ

สำหรับสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า

“โรงพยาบาลนครธน มีศักยภาพในการรองรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแจ้งผลตรวจได้รวดเร็ว ภายใน 6 ชั่วโมง สำหรับคนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคม ด้วยวิธี Real-time RT PCR โดยนำสารคัดหลั่งที่อยู่ในคอผ่านโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อโดยตรงในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่เป็น 1 ใน 23 ศูนย์ห้องปฏิบัติการเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสามารถยืนยันการติดเชื้อได้เร็วโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานแม่นยำ และได้รับการรับรองจากทั่วโลก”

ผู้รับบริการจะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจะต้องมีอาการไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติไข้ ร่วมกับ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ไอ เจ็บคอ และเหนื่อยหอบ รวมถึง มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่น แหล่งชุมชน พื้นที่แออัด ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่ไม่เข้าเกณฑ์ฯ หรือมีความวิตกกังวล เพราะเคยพบปะ มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 หรือ เคยไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง แต่ยังไม่มีอาการ และอยากตรวจว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ทางโรงพยาบาลนครธนได้จัดบริการ Drive Thru Test ตรวจคัดกรองในราคาพิเศษ เพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่ต้องลงจากรถ สะดวก ปลอดภัย รู้ผลเร็ว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

หากมีผู้รับบริการมาตรวจที่โรงพยาบาลนครธนทั้ง 2 กรณี แล้วพบว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นทางโรงพยาบาลจะดำเนินการรับผู้ที่ติดเชื้อไว้รักษาในโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และส่งต่อตามสิทธิ์การรักษาต่อไป นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลนครธนได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

โดยแยกเป็นพื้นที่ควบคุมเชื้อออกจากผู้ป่วยทั่วไปพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลดูแลโดยเฉพาะ ส่วนการรองรับจำนวนผู้ป่วยกรณีที่เพิ่มขึ้นในอนาคตทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสถานที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถให้การดูแลได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ