มอบข้าววรรณภพ เติมวิตามิน 4,000 กิโล เพื่อครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์

 

บริษัท วรรณภพ จำกัด ผู้ผลิตข้าวเติมวิตามินเพื่อสุขภาพ มอบข้าวสารเติมวิตามิน ตราวรรณภพ จำนวน 4,000 กิโลกรัม ให้กับครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง แทนคำขอบคุณที่ทุ่มเทเสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนไทยในช่วงวิกฤต Covid-19

คุณธัญวรรณ พัฒผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรรณภพ จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ต้องทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวมาให้การดูแลคนไทยที่ได้รับความเจ็บป่วยจากโรค Covid-19 ดังนั้น ในฐานะที่ “วรรณภพ” เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทย ทำธุรกิจในประเทศไทย จึงอยากจะแสดงความขอบคุณบุคลากรการแพทย์ผู้เสียสละ ด้วยการช่วยเข้าไปทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลครอบครัวของเขาเหล่านั้น ให้ได้มีอาหารที่ดีรับประทาน และในฐานะที่เราผลิตข้าวสารเติมวิตามิน คุณภาพดี มาตรฐานส่งออก รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เราจึงมอบข้าววรรณภพของเราให้แก่ครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่ ณ โรงพยาบาล ที่มีศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ Covid-19 จำนวนมากที่สุด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลตากสิน  สถาบันบำราศนราดูร  รวมทั้งสิ้น 4,000 กิโลกรัม โดยได้จัดส่งข้าวสารบรรจุถุงวรรณภพทั้งหมดให้แก่ครอบครัวถึงที่บ้าน ครอบครัว ละ 5 กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 800 ครอบครัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกในครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ได้มีข้าวคุณภาพดี มีประโยชน์ รับประทานที่บ้านในช่วงสถานการณ์นี้”

สำหรับข้าวสารบรรจุถุงตราวรรณภพ ผลิตโดยบริษัท วรรณภพ จำกัด ใช้ข้าวหอมมะลิ100% เติมวิตามินทั้ง B1 B2 B3 และ ธาตุเหล็ก รวมมีปริมาณวิตามินมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 4 เท่า เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพทุกเพศทุกวัย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ซิปล็อกขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ข้าวทุกถุงผลิตจากข้าวต้นฤดูคุณภาพดี  ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม เมล็ดเต็มยาวเรียว เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความอ่อนนุ่ม รสชาติอร่อย ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพข้าวที่รับเข้า การชั่งน้ำหนัก การจัดเก็บ การทำความสะอาด การแยกหิน การขัดเงา การคัดขนาดและสีของข้าว ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย เก็บรักษาคุณค่าทางอาหารได้ครบ และสะดวกต่อการใช้ประกอบอาหาร ทำให้ข้าวสารของเราทุกถุงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ได้มาตรฐานการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำ เพราะไม่ต้องซาวข้าวก่อนหุง เนื่องจากมีการใช้น้ำ RO (Reverse Osmosis) ในการกรองทำความสะอาดข้าว ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากสารแขวงลอยต่างๆ

ด้านการให้ความช่วยเหลือสังคม บริษัท วรรณภพ จำกัด มีพันธกิจสำคัญของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนให้พนักงานเป็นพลเมืองที่มีจริยธรรมสูง ทำความดีต่อสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านการศึกษา การช่วยเหลือชุมชน และการบรรเทาทุกข์สาธารณภัย โดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และมีแผนจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน โดยคณะกรรมการอนุมัติให้จัดสรรเงินงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท และชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง