ผลสำรวจชี้ “คนญี่ปุ่น” ทน “กักตัว” อยู่บ้านได้สูงสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์

(Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
รัฐบาลญี่ปุ่นขอให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ผลสำรวจพบว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทนกักตัวเอง โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์

บริษัท โนมูระ ซิเคียวริตี้ ได้ทำการสำรวจชาวญี่ปุ่น 1,473 คนว่าสามารถกักตัวเองอยู่กับบ้าน เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ได้นานแค่ไหน?

ผลสำรวจพบว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ 36.9% ตอบว่ากักตัวเองได้ราวหนึ่งสัปดาห์ 18.9% บอกว่าทนได้ 2 สัปดาห์ และ 15.4% บอกว่ากักตัวเองได้แค่ 2-3 วัน

เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ พบว่า ชาวญี่ปุ่นในช่วงวัย 18 ปี ตอบว่าทนกักตัวเองได้เฉลี่ย 14.4 วัน โดยไม่ต้องติดต่อกับโลกภายนอก ส่วนกลุ่มช่วงวัย 40 ปี ทนกักตัวเองได้เฉลี่ย 12 วัน และผู้สูงอายุวัย 70 ปีตอบว่าทนกักตัวเองได้เฉลี่ย 18 วัน

การระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความยากลำบากมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งมีพื้นที่คับแคบทั้งในบ้านเรือน และการคมนาคมที่แออัด ยากที่จะทำ social distancing

ชาวญี่ปุ่นหลายคนที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน เริ่มมีอาการเครียด ออกกำลังกายไม่เพียงพอ หลายคนทนไม่ไหวที่ไม่ได้ออกไปพบปะผู้คน ต้องอุดอู้อยู่ในบ้านแคบๆ บางครอบครัวมีปัญหากระทบกระทั่ง จนถึงความรุนแรงในบ้าน

Source