“ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี ถึงแก่อนิจกรรม อายุ 99 ปี

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการเรื่อง ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 ด้วยวัย 99 ปี

กำหนดการในเบื้องต้นจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:00 น. ณ ศาลา 100 ปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และสวดพระอภิธรรมในเวลา 18:00 น. ในวันเดียวกัน

ประวัติของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ปัจจุบันอายุ 99 ปี ผู้ก่อตั้งดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ขึ้นในปี พ.ศ. 2491 และเปิดโรงแรมปริ๊นเซสเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งเป็นโรงแรมใจกลางเมืองแห่งแรกๆ ที่มีสระว่ายน้ำ ลิฟต์ และเครื่องปรับอากาศ

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2513 ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ทำการเปิดตัวโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ที่มีเอกลักษณ์และความเป็นไทย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว อันหรูหราแห่งแรก และยังเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ขณะนั้นอีกด้วย จากความสำเร็จของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ได้ทำการพัฒนาธุรกิจด้วยการเปิดตัวโรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รวมทั้งยังได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและบริหารการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2536 และโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ซึ่งเป็นการร่วมธุรกิจกับสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอของประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2550

ด้วยความอุทิศตนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการศึกษาของไทย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “ท่านผู้หญิง” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543