เปิด 10 ทักษะมนุษย์งาน 2020 ที่คนยุคนี้ต้องมี! เอาตัวรอดจาก AI และ COVID-19

Xiao ai robot waiters. (Photo by: Marka/Universal Images Group via Getty Images)
วิถีชีวิตของมนุษย์งานในยุค 2020 ต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิม เพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง AI ที่จะมาแย่งงานแล้ว ยังต้องรักษาชีวิตให้รอดจาก COVID-19 เพิ่มเติมด้วย

ก่อนหน้านี้มนุษย์เราได้เจอเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก จนสามารถทดแทนการทำงานบางอย่างไปได้ไม่น้อย แต่เมื่อเจอวิกฤต COVID-19 เข้าไปอีก การที่ต้องเผชิญกับ “วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal” ต่างๆ แล้ว หลายคนยังต้องรักษาเก้าอี้ในออฟฟิศไว้ให้เหนียวแน่น เพราะรับรองว่าตำแหน่งงานจะน้อยลง บริษัทมีตัวเลือกที่มากขึ้น

– ทักษะอะไร? ที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจที่จะเลือกคุณเข้าทำงานหรือไปต่อ
– ทักษะอะไร? ที่ AI ไม่สามารถทดแทนคุณได้
– แล้วทักษะอะไร? ที่จะช่วยให้คุณมีที่ยืน ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมาถึง

จากการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เมื่อเดือนมกราคม ปี 2016 ได้เปิดเผยถึง 10 ทักษะที่บุคลากรยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควรมีไว้ดังนี้

1. ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving)

การแก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลายเพื่อจัดการปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม

2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

ใช้เหตุผลวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา เพิ่มทางเลือกมีทางออกในชีวิตมากขึ้น

4. บริหารจัดการคน (People Management)

บริหารคนให้ตรงกับงาน และเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุด

5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with others)

การจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

Business Corporate People Working Concept

6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

รับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น

7. ทักษะการประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)

ประเมินและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

8. ทักษะมีใจรักการบริการ (Service Orientation)

มีจิตอาสาและเสียสละ สามารถหาหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น

9. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

ช่วยลดช่องว่างทางความคิด ประสานผลประโยชน์ให้ Win-Win ได้ทั้งสองฝ่าย

10. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility)

ใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่างๆ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์