“ไลอ้อน” มอบคิเรอิคิเรอิให้ศาลยุติธรรม ป้องกันโควิด-19

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี  ประธานกรรมการ นางชมัยพร สถิตย์พนาพร  กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางประภาศรี บุญอินทร์  ผู้จัดการบริหารฝ่ายบัญชี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ จำนวน 7,200 ขวด/หลอด มูลค่า 696,000 บาท ให้กับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์  ประธานศาลฎีกา และ นางเมทินี ชโลธร  รองประธานศาลฎีกา เพื่อนำไปให้บุคลากรของศาลยุติธรรม คู่ความ และประชาชน ใช้ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19