ทีโอที ปล่อยแพ็กเกจ “เน็ตอยู่บ้าน” TOT Fiber 2U ติดตั้งฟรี และใช้ฟรี 3 เดือนเต็ม

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทีโอที ขานรับนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤต
โควิด-19 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดบริการแพ็กเกจ “เน็ตอยู่บ้าน” บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ออฟติกในระดับความเร็วสูงสุด 100/50 Mbpsเปิดให้ใช้งานโดยรอบบิลที่ 1-3 ฟรีค่าบริการรายเดือน และรอบบิลที่ 4 คิดค่าบริการรายเดือน 390 บาท/เดือนมีระยะเวลาสัญญาในการใช้บริการ 12 เดือน พร้อมฟรีทั้งค่าใช้จ่ายแรกเข้า และฟรีทั้งค่าติดตั้ง

แพ็กเกจ “เน็ตอยู่บ้าน” เป็นการช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ยังคงทำงานที่บ้าน (Work From Home) และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่จำเป็นจะต้องเรียนทางออนไลน์  รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีโครงข่ายของเน็ตประชารัฐ ซึ่งครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถเชื่อมโยงใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพ็กเกจดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 31 ก.ค.63 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครรับสิทธิ์แพ็กเกจ“เน็ตอยู่บ้าน” TOT fiber 2U ได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า TOT หรือ ช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tot.co.thและสอบถามที่ TOT Contact Center 1100 หรือ CAT Contact center 1322  สำหรับสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ มูลค่า 1,000 บาท (ยกเว้นค่าเปลี่ยน
    แพ็กเกจเฉพาะกรณีค่าบริการรายเดือนไม่ลดลง)
  • ยกเว้นค่าติดตั้งพร้อมเดินสายภายใน 1 จุด มูลค่า 5,770 บาท Drop Optic ไม่เกิน 300 เมตร และ
    สายภายในไม่เกิน 15 เมตร (เฉพาะพื้นที่ ที่มีข่ายสายพร้อมให้บริการ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของพื้นที่)
  • ยกเว้นค่าบำรุงรักษารายเดือน 100 บาท
  • ได้รับสิทธิ์ ยืมอุปกรณ์ ONU 4 port Wireless หรือ ONU 1-4 มูลค่า 1,490 บาท