“ญี่ปุ่น” ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ ยกเว้นโตเกียว-โอซาก้า เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

(Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ แถลงยกเลิกการใช้มาตรการภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเว้นแต่กรุงโตเกียว เมืองโอซาก้า โดยยกเลิก 39 จังหวัดจากทั้งหมด 47 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำให้วิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาดสามารถฟื้นตัว

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ ออกคำสั่งยกเลิกครอบคลุม 39 จังหวัดจากทั้งหมด 47 จังหวัดทั่วประเทศ เว้นแต่กรุงโตเกียว และเมืองโอซาก้า ยังคงใช้มาตรการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไปจนกว่าจะสามารถควบคุม COVID-19 ได้

“ในขณะที่การควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุดด้วยการกระทำที่เสมือนว่าไวรัสกำลังอยู่รอบตัวเรา และเราในเวลานี้จะกลับคืนสู่ชีวิตการทำงานตามปกติและการใช้ชีวิตประจำวัน” อาเบะแถลง

รอยเตอร์รายงานว่า 39 จังหวัดที่ถูกสั่งยกเลิกคิดเป็นสัดส่วนประชากร 54% ของทั้งหมดทั่วประเทศ ขณะที่ภูมิภาคกรุงโตเกียวคิดเป็น 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจทั้งหมด

รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานถึงตัวเลขผู้ป่วยที่ลดลง 20% ในระยะเวลา 9 วันที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 7 พ.ค. อยู่ที่ 4,449 และที่กรุงโตเกียวมีเคส COVID-19 ตกลงไปเหลือแค่ 10 คนในวันที่ 13 พ.ค.

ทำให้ตอนนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 16,049 คน เสียชีวิต 678 คน

Source