เอไอเอส เตรียมต้อนรับพนักงานกลับ Office แบ่งทีม A,B พร้อมมาตรการสุขอนามัยเข้ม ยืนยันการ์ดไม่ตก

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากสถานการณ์ภาพรวมปัจจุบัน ที่การตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และพร้อมเปลี่ยนแปลง ปรับวิถีชีวิต วิถีการทำงาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ให้ได้อย่างดีที่สุด จนนำมาซึ่งการประกาศผ่อนปรน คลายล็อคดาวน์บางส่วน จากภาครัฐ เพื่อร่วมกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจให้ยังคงเดินหน้าต่อได้”

“ในส่วนของเอไอเอสนั้น บริษัทฯได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ช่วงต้น และประกาศแผน BCP กระจายทีม และ กระจายสำนักงาน พร้อมเทคโนโลยีให้พนักงาน WORK FROM HOME มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563จนถึงปัจจุบัน พนักงานสามารถทำงานเพื่อดูแลส่งมอบบริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามมีพนักงานจำนวนมากจะคิดถึงบรรยากาศการทำงานในOffice ”

นางสาวกานติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “และจากสถานการณ์ที่พัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับบริษัทฯจึงเห็นควรประกาศต้อนรับพนักงานกลับเข้าทำงานที่Office แบบ 50% ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปด้วยแนวคิด “FIT FUN FAIR ชนะภัยโควิด”ภายใต้มาตรการดูแลด้านสุขอนามัยและการคัดกรองป้องกันขั้นสูงสุดทั้งในภาพรวมของอาคารสำนักงานไปจนถึงการปฏิบัติตัวของพนักงานเองที่ยังคงยึดหลักSocial Distancing เป็นสำคัญโดยมีรูปแบบการทำงานช่วงคลายล็อคอาทิ

  1. แบ่งพนักงานออกเป็นทีม A,B ที่จะสลับกันเข้าทำงานในสำนักงาน คนละ 2 สัปดาห์ โดยเมื่อครบกำหนด จะมีการทำความสะอาดแบบ deep cleansing ตามหลักสาธารณสุข ก่อนที่อีกทีมจะเข้าปฏิบัติงานรวมถึงจัดเวลาเข้างานแบบยืดหยุ่น (Flexy Hour)
  2. บริหารรูปแบบการใช้พื้นที่ใหม่ตามหลัก Social Distancing อาทิ จัด Work Station แบบเว้นระยะห่างระหว่างทีม, เน้นการประชุมและ Brainstorm ผ่านทาง Online เป็นหลัก, แบ่งช่วงเวลาการใช้ห้องอาหารและพื้นที่ส่วนกลางที่จำเป็น เพื่อลดความหนาแน่น
  3. มีการคัดกรองและดูแลด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย, การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, การทำความสะอาด work station และพื้นที่อาคารสำนักงานทุก 30 นาที
  4. ยังคงให้พนักงานงดการเดินทางทั้งใน และ ต่างประเทศ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

“การเปิดOffice ต้อนรับพนักงานกลับมาทำงานในรอบนี้จะเต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยรูปแบบและวิถีที่ให้เทคโนโลยีเป็นตัวดำเนินในทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการที่สามารถทำได้เพื่อสนับสนุนSocial Distancing พร้อมการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานใช้ชีวิตแบบFIT FUN FAIR ซึ่งเป็นDNAของคนเอไอเอสเพื่อให้ทุกคนสามารถรับมือกับสภาวะการแพร่ระบาดในครั้งนี้ร่วมกันให้ได้อย่างดีที่สุด” นางสาวกานติมา กล่าวในตอนท้าย