“แกร็บ” ส่งผู้บริหารภูมิภาคดูแลตลาดไทยชั่วคราว หลัง “ธรินทร์” ลาออกจาก MD 

แกร็บ ประเทศไทย แจ้งธรินทร์ ธนียวัน” ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีผู้บริหารระดับภูมิภาคเข้ามารักษาการณ์แทนระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

ข้อมูลจากทาง แกร็บ ประเทศไทย แจ้งว่า ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการสรรหา พิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครเพื่อมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย

โดยในระหว่างนี้ รัสเซล โคเฮน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการประจำภูมิภาคของแกร็บ โฮลดิ้งส์ อิงค์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับภูมิภาคที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมบริหารของแกร็บ ประเทศไทย จะรักษาการตำแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ แกร็บ ขอขอบคุณธรินทร์สำหรับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการทำงานตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย

ที่เข้ามาขับเคลื่อนและผลักดันให้ธุรกิจของแกร็บในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้านผ่านบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบริการการเดินทาง บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ บริการทางการเงิน ตลอดจนบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน

ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ธรินทร์ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น พร้อมริเริ่มโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว พร้อมมุ่งสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

โดยทีมงานของ แกร็บ ประเทศไทย ทุกคนจะยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของธรินทร์ต่อไป โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของแกร็บในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย และพาร์ตเนอร์คนขับจัดส่งอาหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

Source