ครม.ไฟเขียว เห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ “การบินไทย” พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย

ครม. มีมติเห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเเละปรับโครงสร้างหนี้ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย

วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การยื่นขอฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ จะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐ โดยอาศัย Chapter 11 ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐฯ เพราะการบินไทยต้องดำเนินกิจการต่อไป

โดยให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทยจาก 51% เหลือ 48% เพื่อให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้ฟื้นฟูกิจการได้คล่องตัวขึ้นเเละให้การบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยผ่านกระบวนการศาลล้มละลายกลาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เเละสาเหตุที่รัฐบาลไม่ตัดสินใจหาเงินมาให้การบินไทยบริหารตัวเองนั้น เพราะประเทศและโลกกำลังเผชิญกับวิกฤต COVID-19 จึงจำเป็นต้องรักษางบประมาณของประเทศไว้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ

โดยนายกฯ ยืนยันว่ารัฐบาลยังพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของการบินไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้การบินไทยสามารถดำเนินกิจการต่างๆ ต่อไปได้

“หวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ จะช่วยให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่แข็งแกร่งได้อีกครั้ง” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

สำหรับสถานการณ์การเงินของการบินไทย สิ้นปี 2563 ฝ่ายบริหารการบินไทย ประเมินว่าจะขาดทุนสุทธิ 59,000 ล้านบาท ส่วนของทุน 4.7 หมื่นล้านบาท ในขณะที่หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องบิน) อยู่ที่ 220,000 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ สหภาพแรงงานของการบินไทย ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยในการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังและจะ “คัดค้านจนถึงที่สุด” โดยให้เหตุผลว่า การลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง ในช่วงที่บริษัทกำลังจะเข้าแผนฟื้นฟูฯ จะเป็นเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ในสายตาของเจ้าหนี้และนักลงทุน

หลังมติ ครม.ดังกล่าว ทางฝ่ายผู้บริหารการบินไทย ออกมาชี้เเจงว่า บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจตามปกติ แม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้กฏหมาย

จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือชำระบัญชีบริษัทฯ หรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทฯ ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

“บริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจปกติต่อไปได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยทั่วโลก หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 

Source 1 ,