ดูแลเข้มงวด! “เทสโก้ โลตัส” เปิด 4 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมให้บริการ 2,000 สาขาทั่วประเทศ

เทสโก้ โลตัส เตรียมความพร้อมคลายล็อกดาวน์ เปิด 4 กลุ่มมาตรการหลักดูแลสุขอนามัยภายในศูนย์การค้า ทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง เว้นระยะ 1 เมตร จัดระบบฟู้ดคอร์ทแบบใหม่ สำหรับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จำกัดจำนวนลูกค้าไม่เกิน 15 คน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ พร้อมให้บริการ 2,000 สาขาทั่วประเทศ

“สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย” ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส มีการดูแลความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่พนักงานและลูกค้าทั้ง 2,000 สาขาทั่วประเทศ โดยมีมาตรการหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. คัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra screening) 2. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Extra cleaning) 3. เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย (Safe distancing) และ 4. ลดสัมผัส ลดเสี่ยง (Contactless experience)

หลังจากภาครัฐมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ เทสโก้ โลตัส จะยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป โดยเพิ่มเติมบางมาตรการให้ครอบคลุมร้านค้าแต่ละประเภทภายในศูนย์การค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening)

□ ตรวจอุณหภูมิลูกค้า พนักงาน พนักงานขาย ลูกจ้างร้านค้า พนักงานส่งสินค้า หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

□ ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในเทสโก้ โลตัส

□ พนักงานที่สัมผัสอาหาร ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตและพื้นที่ศูนย์การค้า ต้องสวมหน้ากาก Face shield และถุงมือ

□ พนักงานที่ให้บริการลูกค้า อาทิ แคชเชียร์ ต้องสวมหน้ากาก Face shield และถุงมือ หรือมีฉากใสกั้น

ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะตามนโยบายภาครัฐ

□ ตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานทุกวัน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการป่วย ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่

2. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Extra Cleaning)

□ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าและพนักงาน

□ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกชั่วโมง

□ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตะกร้าและรถเข็นช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน

□ ทำความสะอาดบัตรจอดรถและบัตรศูนย์อาหารก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง ทุกใบ

□ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องน้ำทุกชั่วโมง

□ ระบบหมุนเวียนอากาศมีอัตราการหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 10 เท่า

□ ทำความสะอาดไส้กรองระบบระบายอากาศและล้างคอยล์เย็นสม่ำเสมอ

3. เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย (Safe Distancing)

□ เว้นระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 เมตรทั่วทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า

□ สัญลักษณ์บนพื้น เตือนลูกค้าให้เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย ทั่วทุกแผนก และบริเวณที่มีการรอคิว

□ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการให้สามารถเว้นระยะห่างได้ตามข้อกำหนดของภาครัฐ สำหรับสาขาใหญ่และศูนย์การค้า

□ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 15 คนต่อครั้ง สำหรับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

□ โต๊ะทานข้าวในศูนย์อาหารและร้านอาหาร ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีฉากกั้นตามความเหมาะสม

4. ลดสัมผัส ลดเสี่ยง (Contactless Experience)

□ จ่ายเงินผ่าน QR Code ได้ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา รวมถึงร้านค้าในพื้นที่เช่าบางส่วน ลูกค้าไม่ต้องสัมผัสเงินสดหรือบัตรเครดิต

□ บริการ Scan & Shop ให้ลูกค้าสแกนราคาสินค้าได้จากโทรศัพท์มือถือ โดยแคชเชียร์ไม่ต้องสแกนสินค้า ณ จุดชำระเงิน ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา

□ ในศูนย์อาหาร ยกเลิกจุดวางช้อนส้อมในศูนย์อาหาร และเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรุงแบบซอง แทนการใส่ในภาชนะตัก ลดการสัมผัส ลดการแพร่เชื้อ

“เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน เราได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดที่ผ่านมา และจะยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อแนะนำจากภาครัฐต่อไป เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ในขณะที่ยังคงให้บริการลูกค้าและสนับสนุนชุมชนรอบๆ สาขาอย่างดีที่สุด” สมพงษ์ กล่าวสรุป