ญี่ปุ่นยกเลิกภาวะฉุกเฉิน.. แต่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อไร? มีเกณฑ์อะไรบ้าง

(Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกภาวะฉุกเฉินโรค COVID-19 ทั่วประเทศแล้ว แต่การเปิดประเทศอีกครั้งต้องรอจนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างเร็ว โดยจะให้กับผู้ที่ถือวีซ่านักธุรกิจและนักศึกษาก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวต้องรออีกนาน

นายกฯ ชินโซ อาเบะ ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินโรค COVID-19 ทั่วญี่ปุ่นแล้ว หลังบังคับใช้มานานเกือบ 2 เดือน ขณะที่มีผลสำรวจว่า หลังสถานการณ์คลี่คลาย คนไทยอยากกลับมาเที่ยวญี่ปุ่นมากที่สุด

แต่ขณะนี้ญี่ปุ่นยังคงห้ามประชาชนจากกว่า 100 ประเทศเข้าญี่ปุ่น วีซ่าทุกประเภทถูกระงับ แม้แต่คู่สมรสของชาวญี่ปุ่นก็กลับมาหาครอบครัวไม่ได้ ผู้ที่มีวีซ่าทำงาน หรือนักเรียนนักศึกษาก็กลับเข้าญี่ปุ่นไม่ได้ถึงแม้จะเปิดภาคเรียนแล้วก็ตาม ส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่ใช้สิทธิ์ “ฟรีวีซ่า” ก็ถูกระงับเช่นเดียวกัน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นประกาศว่า ในเดือนเมษายน นักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นหายไปมากถึง 99.9%

โทชิมิตสึ โมเตงิ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเผยว่า จะเริ่มพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศในเดือนกรกฎาคม โดยจะค่อยๆ ปลดล็อกทีละระดับจาก 1 ถึง 3 ตามสถานการณ์ในประเทศ

  • กลุ่มแรกที่จะได้สิทธิ์กลับเข้าญี่ปุ่นในราวเดือนกรกฎาคม คือ นักธุรกิจและนักวิชาการ
  • กลุ่มที่สอง คือ นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ
  • ส่วนนักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มสุดท้าย ที่จะเข้ามาในญี่ปุ่นได้
Photo : Shutterstock

ไทยต้องรอไปก่อน เหตุยังไม่เข้าร่วม CPTPP?

ส่วนประเทศไหนจะได้สิทธิ์กลับเข้าญี่ปุ่นก่อนนั้น รมต.ต่างประเทศญี่ปุ่น ระบุว่าจะพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศนั้น และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีต่อกัน โดยจะหารือกับประเทศกลุ่ม CPTPP หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เวียดนาม รวมถึง ไต้หวัน และชาติยุโรป

ทั้งนี้ จีน และเกาหลีใต้ ได้เรียกร้องต่อกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ให้ผ่อนคลายการเข้าเมืองของนักธุรกิจทั้ง 2 ชาติที่ทำมาหากินอยู่ในญี่ปุ่นจำนวนมากที่สุด แต่รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ได้ตอบรับ

อีกเกณฑ์หนึ่งที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นใช้พิจารณา คือ ประเทศนั้นมีการผ่อนคลายการควบคุมโรค COVID-19 แล้วหรือไม่? ยังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศอยู่หรือไม่? เพราะจะให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียวคงไม่มีประโยชน์มากนัก

ใช้มาตรการคุมเข้ม ตรวจหาเชื้อก่อน-หลังเข้าประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า ถึงแม้จะผ่อนคลายให้นักธุรกิจและนักศึกษากลับเข้าญี่ปุ่นได้ แต่ก็จะมีมาตรการตรวจหาเชื้ออย่างเข้มงวด โดยอาจให้ตรวจเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกนอกประเทศต้นทาง และตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่น

ก่อนจะเปิดประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งการตรวจหาเชื้อแบบ PCR ให้รวดเร็ว จัดเตรียมสถานที่กักตัวให้เพียงพอ มาตรการทั้งหมดนี้คาดว่าต้องใช้เวลาอย่างเร็วคือ เดือนสิงหาคม หรือหลังจากนั้น นักท่องเที่ยวไทยจึงจะกลับเข้ามาญี่ปุ่นได้อีกครั้ง

Source