“สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม” โบกมือลาเนชั่น ขาย “คมชัดลึก” ให้ NBC มูลค่า 70 ล้าน

“สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ทั้ง “เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป” และ “เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น” มีผล 1 มิ.ย.นี้ ส่วนก่อนหน้านี้ลูกสาว “กิ่งการะเกด” ลาออกจาก “กรีน เน็ต 1282” บริษัทในเครือข่ายนิวส์ เน็ตเวิร์ค ที่เนชั่นเตรียมซื้อหุ้นแทน

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีมติรับทราบการลาออกกของ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม จากตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ตามหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่ 19 พ.ค.

ซึ่งนายสนธิญาณส่งถึงบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ส่งผลทำให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เหลือเฉพาะนายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ และนายฉาย บุนนาค

ขณะเดียวกัน NMG จะขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้แก่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC มูลค่ารวมทั้งสิ้น 70 ล้านบาท โดยจะดำเนินการให้บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ขายทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” ได้แก่ เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” สังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของ ชื่อโดเมน เว็บไซต์ บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก (User Account) บัญชีผู้ใช้ในไลน์ และบัญชีผู้ใช้ในยูทูบ ทั้งหมดที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการใช้งาน

เพื่อให้มีรายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ามาเป็นกระแสเงินสด และลดความเสี่ยงผลการดำเนินงานที่ขาดทุน รวมทั้ง NBC ได้ทรัพย์สินที่มีศักยภาพและสามารถนำไปต่อยอดกับความสามารถ ทรัพยากรและบุคคลากร ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

นอกจากนี้ยังรับทราบกรณีที่ NBC เข้าซื้อหุ้นในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้น 164,403,759.95 บาท และภาระหน้าที่ในการชำระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบี้ย 85,596,240.05 บาท คิดเป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

ปัจจุบัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ถืออยู่ 189,997 หุ้น นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ ถืออยู่ 2 หุ้น และนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ถืออยู่ 1 หุ้น โดยมีนายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ เป็นกรรมการบริษัท (ส่วนนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร นายประณต โกษาคาร และ น.ส.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม (บุตรสาวนายสนธิญาณ) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการไปแล้ว)

อีกทั้งยังมีมติรับทราบการเข้าทำรายการ 6 รายการ ได้แก่

  • รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ธุรกิจ Happy Home Shopping) คิดเป็นร้อยละ 0.41
  • รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 0.52
  • รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 1.05
  • รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของขอบสนาม (เพจ “ขอบสนาม”) คิดเป็นร้อยละ 1.01
  • รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด (ธุรกิจนำเที่ยว) คิดเป็นร้อยละ 0.10
  • และรายการการลงทุนในธุรกิจกาแฟ (Nation 4 Valleys) โดยมีมูลค่าการลงทุน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.64

ขนาดรายการสูงสุดจึงเท่ากับร้อยละ 21.56 คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2563

อีกด้านหนึ่ง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีมติรับทราบการลาออกของนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม จากตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท ตามหนังสือลาออก ฉบับลงวันที่ 19 พ.ค. ซึ่งนายสนธิญาณส่งถึงบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป ส่งผลทำให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เหลือเฉพาะนายฉาย บุนนาค นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย และนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล (ภรรยานายกนก รัตน์วงศ์สกุล)

นายสนธิญาณเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา หลังจากกลุ่มนายฉาย บุนนาค เข้ามาบริหารเครือเนชั่นแทนกลุ่มนายสุทธิชัย หยุ่น ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้

Source