เจาะเบื้องหลัง “กสทช.” ไม่จ่ายโบนัสพนักงานกว่าพันคน ส่ง 200 ล้านคืนรัฐสู้ภัย COVID-19

วิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ได้สร้างผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติ ขณะที่การเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศเป็นภาระเร่งด่วนของรัฐบาล โดยสภาผู้แทนราษฎร กำลังอยู่ระหว่างการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหานี้กันอยู่

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กสทช.ซึ่งมีมติ “ไม่จ่ายโบนัส” ประจำปี 2563 ให้แก่พนักงาน กสทช.รวมกว่า 1,000 คน คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 200 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ถ้ายังจำกันได้เพื่อสู้ภัย COVID-19 กสทช.ก็เป็นหน่วยงานแรกๆ เช่นกัน ที่ตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นมาไว้ตรงกลาง ตั้งเป็นกองทุนรวมกว่า 1,200 ล้านบาท เพื่อให้โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ ที่ได้ยื่นเรื่องเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ

ล่าสุด กสทช. ยังได้อนุมัติเงิน 181.38 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเพิ่มเติมอีก 46 แห่ง ช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID-19 และยังเหลือการพิจารณาโรงพยาบาลที่ค้างอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแห่ง ซึ่ง กสทช. ยังเปิดรับการขอความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

กลับมาที่เงินที่ควรเป็นโบนัสพนักงาน กสทช. 200 ล้านบาทก้อนนี้ จะนำเงินส่งคืนรัฐทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในสถานการณ์สู้ภัย COVID-19 นี้

แว่วว่าเบื้องหลังก่อนที่จะขอมติบอร์ด ฐากรเป็นผู้ผลักดันนำเสนอเรื่องนี้ได้ส่งสารถึงพนักงานขอความร่วมมือร่วมใจ “ไม่รับโบนัส” แม้จะทราบดีว่า พนักงานก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เช่นเดียวกับคนในสังคม และแม้บางส่วนจะไม่เห็นด้วย โดยอาจจะรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้รับโบนัสจากการทำงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปี แต่เมื่อมองเห็นร่วมกันว่า ประชาชน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ทั้งตกงาน ปิดกิจการ ไม่สามารถมีรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้น มีอยู่จำนวนมาก

ขณะที่สังคมลำบากพนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็คงไม่อาจจะรับโบนัสเหมือนเดิมได้แบบสบายใจ จึงขอร้องกันเพื่อให้ กสทช.เป็นองค์กรตัวอย่าง

เมื่อเห็นพ้องต้องกัน จึงเป็นที่มาที่ไปของมติบอร์ดที่จะไม่จ่ายโบนัสให้พนักงานดังกล่าว ถือว่า กสทช. เป็นองค์กรแรกๆ ที่ประกาศความชัดเจนนี้ออกมา

นำร่องแบบนี้แล้ว ก็ต้องดูว่าจะมีองค์กรอื่นๆ ที่มีกำไรเยอะ โบนัสกันคนละหลายๆ เดือน จะเห็นตัวอย่าง ใจถึงพึ่งได้ตาม กสทช.หรือไม่

Source