MBK เทหมดหน้าตัก! ลดค่าเช่า 30-70% ต่ออีก 3 เดือน เปิดลานโปรโมชั่นฟรี เยียวยาแม่ค้า

ศูนย์การค้า MBK Center สรุปมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการในศูนย์เพิ่มเติม โดยเพิ่มส่วนลดอีก 30-70% นานอีก 3 เดือน โดยมีส่วนลดเป็นขั้นบันได แบ่งเบาภาระผู้เช่าในช่วงวิกฤต COVID-19 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เวลาประมาณ 17.00 น. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้ข้อสรุปคือ

1. สำหรับผู้เช่าสัญญาระยะสั้น แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มอบส่วนลดเป็นสัดส่วนเรียงตามลำดับ ดังนี้ ส่วนลด 70% ในเดือนมิถุนายน 60% ในเดือนกรกฎาคม และ 50% ในเดือนสิงหาคม ผู้ประกอบการร้านค้าประเภทอื่นๆ ให้ส่วนลดค่าเช่า 30% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563

2. สำหรับผู้เช่าสัญญาระยะยาว มอบส่วนลดค่าเช่าและค่าบริการ 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายนสิงหาคม)

3. ร้านค้าที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเภทสินค้า สามารถแจ้ง MBK เพื่อให้พิจารณา ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ของ MBK Center เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรืSME และบริษัทยังคงให้ความสำคัญ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยได้สร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองและมีช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยเห็นใจและเข้าใจร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวและต้องการปรับตัวสามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเภทสินค้าได้

4. เปิดพื้นที่ลานโปรโมชันฟรี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563 ให้ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ สลับกันนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อสร้างบรรยากาศคึกคักในการจับจ่าย

สุเวทย์ ได้พูดถึงมาตรการลดค่าเช่าของ MBK ว่า “บริษัทได้ลดค่าเช่า เพื่อช่วยเหลือร้านค้าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่มีสถานการณ์ COVID-19 ล่าสุดวันนี้ก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลืออีกครั้ง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทั่วโลกและเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อขนาดไหน ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ MBK Center ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนักงานที่ต้องดูแล แต่เราก็เห็นใจและเข้าใจความยากลำบากของร้านค้า โดยเฉพาะร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งเวลานี้น่านฟ้ายังปิด เรามีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน มองทางออกหลายๆ ทาง ต้องการให้ทุกคนอยู่และไปด้วยกันได้ เราต้องยืนอยู่ให้ได้และถ้าร้านค้ารายใดไม่ไหวก็ยินดีให้เข้ามาคุยกัน ร้านค้าอยู่กันมานานก็เหมือนคนในครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ตอนนี้เราต้องปรับตัว ที่ผ่านมาเอ็มบีเคก็ปรับตัวมาตลอด มีการเพิ่มร้านค้าใหม่ๆ และบริการที่เข้าถึงลูกค้าคนไทยมากขึ้น”