“ญี่ปุ่น” ยังครองแชมป์พาสสปอร์ตทรงอิทธิพลเบอร์ 1 ของโลก ไทยรั้งอันดับ 66

Photo : Shutterstock
สื่อเวียดนามรายงานว่า ผลการจัดอันดับหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี โดยบริษัทเฮนลีย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส พบว่า ญี่ปุ่นยังครองอันดับ 1 ส่วนเวียดนามยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชากรได้สิทธิเดินทางเข้าออกประเทศอื่นๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้น้อย โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 89 จากทั้งหมด 109 อันดับ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางเวียดนามสามารถเดินทางเข้าประเทศและเขตแดนต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าทั้งหมด 54 แห่ง ตามที่ระบุในเว็บไซต์ Henley Passport Index

สำหรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนังสือเดินทางเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 89 ร่วมกับกัมพูชา และมีอันดับดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 93 และพม่าอยู่ในอันดับที่ 96 ที่สามารถสามารถเดินทางเข้าประเทศและเขตแดนต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าที่ 50 ประเทศและ 47 ประเทศ ตามลำดับ

ญี่ปุ่นยังคงครองอันดับ 1 ส่วนสิงคโปร์ครองอันดับ 2 ในระดับโลก แต่ครองอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการยกเว้นวีซ่าในปลายทางต่างๆ ถึง 190 แห่ง ขณะที่มาเลเซียครองอันดับ 2 ในภูมิภาค และอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก ที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าถึง 178 แห่ง

ส่วนไทยอยู่อันดับ 66 ของโลก ที่สามารถเดินทางเข้าออกต่างประเทศได้ 78 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่า ขณะที่อินโดนีเซียอยู่ในอันดับ 73 ฟิลิปปินส์อันดับที่ 76 และบรูไนอันดับที่ 22

การจัดอันดับหนังสือเดินทาง 199 ประเทศและเขตแดนนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนปลายทางที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า โดยใช้ฐานข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

Source